Напрями підготовки і спеціальності


Напрям підготовки –Телекомунікація та радіотехніка

Спеціалізація – Радіотехніка
Бакалавр з радіотехніки – фахівці з розробки, технічного проектування, експлуатації та сервісного обслуговування радіоелектронних пристроїв, систем телебачення та зв’язку (пристрої з мікропроцесорним керуванням, радіоелектронні системи приймання, передавання та оброблення інформації).

Напрям підготовки –Кібербезпека

Опановуючи спеціальність «Кібербезпека» за максимально наближеною до практичних потреб галузі та міжнародних сертифікаційних вимог протягом чотирьох років студенти отримують диплом бакалавра, оволодівши наступними навиками:

 1. Здійснювати контроль та збір інформації про порушення в комп’ютерних мережах організацій, кампаній, підприємств і установ.
 2. Встановлювати та використовувати апаратно-програмні засоби мережевого захисту і програми шифрування інформації, а також здійснювати захист конфіденційних даних.
 3. Проводити тестування на захищеність систем від несанкціонованого доступу, виявляти слабкі місця в системах, якими може скористатися зловмисник.
 4. Досліджувати найновіші тренди в інформаційних технологіях (ІТ).
 5. Планувати та впроваджувати в життя унікальні способи забезпечення безпеки кампаній, організацій, підприємств та установ.
 6. Розробляти та надавати пропозиції керівництву щодо удосконалення системи інформаційної безпеки.
 7. Встановлювати та користуватись новими технічними засобами інформаційної безпеки.
 8. Розробляти плани аварійного відновлення мережі організації та усунення небезпеки.

Після закінчення навчання випускники кафедри матимуть можливість працевлаштування в консалтингових фірмах, комп’ютерних, торгових та фінансових компаніях обіймаючи наступні посади:

 1. Адміністратор даних;
 2. Фахівець операційних систем;
 3. Аудитор інформаційної безпеки;
 4. Головний співробітник служби безпеки інформаційних систем;
 5. Менеджер служби безпеки інформаційних систем;
 6. Архітектор інформаційної безпеки;
 7. Інженер безпеки інформаційних систем;
 8. Спеціаліст захисту комп’ютерних мереж;
 9. Розробник програмного забезпечення;
 10. Аналітик ризиків і вразливості.

Крім того вони матимуть можливість опанувати ступенем магістра з економіки і організації виробництва пройшовши двохрічні курси після бакалаврату, що включають дисципліни як з бізнесу так і комп’ютерних наук.

За період навчання студенти матимуть можливість поглибленого вивчення англійської мови, що уможливлює їх участь у конкурсах на отримання міжнародного сертифіката з кібербезпеки. На даний час існує низка доступних сертифікатів, що можуть отримати спеціалісти для підтвердження рівня своїх знань і забезпечити собі перевагу при працевлаштуванні. Одним з таких стандартів є міжнародний Certified Information Systema Securitu Professional (CISSP) і сертифікат підтвердження професіоналізму у сфері Інформаційної безпеки. Отримання міжнародного сертифікату професійних зарубіжних асоціацій в області кібербезпеки надасть можливість студентам працювати в зарубіжних компаніях не виїжджаючи з України.

Ретельно вивчаючи комп’ютерні системи та мережі фахівці з кібербезпеки зможуть передбачити ризики та оцінювати їх ступінь.

Попит на працю спеціалістів з кібербезпеки неперервно зростає, оскільки такі працівники необхідні для генерування інноваційних рішень, спрямованих на упередження дій зловмисників та захист важливої інформації, попереджувати виникнення проблем в комп’ютерних мережах.

Крім того слід зауважити, що сфера охорони здоров’я переходить на використання електронних медичних записів з метою забезпечення конфіденційності пацієнтів, а малий і середній бізнес все більше користується сервісом хмарних сховищ. Це додатково сприятиме розширенню сфери послуг, що надаватимуться фахівцями з кібербезпеки. В 2016-2024р.р. очікується ріст відсотку працевлаштування фахівців на 18%.

Освітні програми спеціальностей

Бакалавр 125 Кібербезпека
Бакалавр 172 Телекомунікації Радіотехніка
Магістр 125 Кібербезпека
Магістр 172 Телекомунікації Радіотехніка
Освітньо-професійна програма бакалавра 172."Телекомунікації та радіотехніка" (Радіотехніка) 2017р.
Освітньо-професійна програма магістра 172."Телекомунікації та радіотехніка" (Радіотехніка) 2017р.

Бакалаврські програми (4 роки)

Освітня програма «Кібербезпека» підготовки бакалавра спеціальності 125-Кібербезпека
Освітня програма «Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)» підготовки бакалавра спеціальності 172-Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)

Бакалаврські програми (2 роки)

Освітня програма «Кібербезпека» підготовки бакалавра спеціальності 125 –Кібербезпека (скорочена форма навчання)
Освітня програма «Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)» підготовки бакалавра спеціальності 172-Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка) (скорочена форма навчання) (Радіотехніка) 2017р.

Магістерські програми (1,5 роки)

Освітня програма «Кібербезпека» підготовки магістра спеціальності 125 -Кібербезпека
Освітня програма «Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)» підготовки магістра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)

Де нас знайти