Радіоспектроскопія


Опис проблеми, що вирішується: Функціональні можливості апаратних засобів імпульсного Фур’є спектрометра ядерного квадрупольного резонансу, реалізовані з використанням однокристальних програмованих логічних інтегральних схем при вивченні структури, дефектності, симетрії, фазових переходів у шаруватих напівпровідниках; взаємодія спінів ядерної системи з кристалічною граткою та між собою в шаруватих кристалічних структурах на основі елементів А3В6.

Мета напряму: Розробка і апаратно-програмна реалізація методів релаксаційної спектроскопії на основі програмованих логічних інтегральних схем. Отримання нових підходів до вивчення структури та дефектності напівпровідникових структур методом ядерного квадрупольного резонансу.

Актуальність проблеми та обґрунтування необхідності результатів наукової роботи для забезпечення потреб ринку: Робота спрямована на розробку і створення нової багатофункціональної апаратно-програмної системи керування та оброблення даних на основі програмованих логічних інтегральних схем, синтаксису моделювання динамічних режимів логічних структур, алгоритмів графічного програмування для спектрометра ядерного квадрупольного резонансу з метою імпульсного Фур’є аналізу динамічних характеристик кристалічної гратки напівпровідникових структур.

На основі синтаксису моделювання динамічних режимів логічних структур проводиться розроблення оригінальних методів та алгоритми функціонування програмованих логічних інтегральних схем. Застосовуючи запропоновані методи для імпульсного Фур’є аналізу кристалічних структур будуть отримані нові дані для ефективного використання в різних галузях науки:

– матеріалознавство (дослідження симетрії, структури та фазових переходів у кристалах, аналіз дефектності кристалів);

– твердотільна електроніка (контроль структури шаруватих напівпровідників, створення на їх основі радіаційно-стійких пристроїв);

– радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікації (алгоритми формування і оброблення інформаційних сигналів на основі програмованих логічних інтегральних схем) і т. ін.

Активний вклад в розвиток даного напрямку вносять: завідувач кафедри проф. Політанський Л.Ф. та співробітники кафедри: проф. Хандожко Олександр Григорович, доц. Ластівка Галина Іванівна та ас. Саміла Андрій Петрович.

Також участь у науковій роботі приймають студенти старших курсів, результатом чого є участь у наукових конференціях, публікації та призові місця на конкурсах студентських наукових робіт.