Проекти та пропозиції


Пропозиції кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки, щодо виконання розробок приладів радіоспектроскопічних методів дослідження напівпровідникових матеріалів

Контакти:

Завідувач кафедри: проф. Політанський Леонід Францович, rt-dpt@chnu.cv.ua

Проф. Хандожко Олександр Григорович, agkhand@gmail.com

Асист. Саміла Андрій Петрович, asound@ukr.net

Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки пропонує сумісне виконання наукових проектів та розробок, які мають різний ступень завершеності, що дозволяє перейти до стадії виробництва нових перспективних пристроїв.

  1. Давач сигналів ядерного квадрупольного резонансу.
  2. Лабораторний радіоспектрометр ЯКР неперервної дії.
  3. Цифровий когерентний багатоімпульсний Фур’є-спектрометр ЯКР.
  4. Навчальний стенд для вивчення програмування логічних інтегральних схем.