Перелік освітніх програм, за якими оголошений прийом на навчання у 2019 році


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо – професійна програма «Кібербезпека» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 125 – Кібербезпека

Освітньо – професійна програма «Лінгвістичне забезпечення кібербезпеки» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 125 – Кібербезпека

Освітньо – професійна програма «Кібербезпека» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 125 – Кібербезпека (на базі ОР мол. спеціаліст)

Освітньо – професійна програма «Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 - Телекомунікації та радіотехніка

Освітньо – професійна програма «Безпека інформаційних та комунікаційних систем та Інтернету речей» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 - Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма «Радіотехніка підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 - Телекомунікації та радіотехніка

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо – професійна програма «Кібербезпека» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 125 – Кібербезпека

Освітньо – професійна програма «Радіотехніка» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 - Телекомунікації та радіотехніка


Перелік освітніх програм, за якими здійснюється підготовка фахівців ІФТКН:

Бакалавр 125 Кібербезпека
Бакалавр 172 Телекомунікації Радіотехніка
Магістр 125 Кібербезпека
Магістр 172 Телекомунікації Радіотехніка
Освітньо-професійна програма бакалавра 172."Телекомунікації та радіотехніка" (Радіотехніка) 2017р.
Освітньо-професійна програма магістра 172."Телекомунікації та радіотехніка" (Радіотехніка) 2017р.

Бакалаврські програми (4 роки)

Освітня програма «Кібербезпека» підготовки бакалавра спеціальності 125-Кібербезпека
Освітня програма «Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)» підготовки бакалавра спеціальності 172-Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)

Бакалаврські програми (2 роки)

Освітня програма «Кібербезпека» підготовки бакалавра спеціальності 125 –Кібербезпека (скорочена форма навчання)
Освітня програма «Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)» підготовки бакалавра спеціальності 172-Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка) (скорочена форма навчання) (Радіотехніка) 2017р.

Магістерські програми (1,5 роки)

Освітня програма «Кібербезпека» підготовки магістра спеціальності 125 -Кібербезпека
Освітня програма «Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)» підготовки магістра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)