Підручники / навчальні посібники

Охорона праці в телекомунікація та системах ТЗІ. Метод. посібник
Браїловський В.В., Зушман І.М., Русин В.Б.
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018 р. укр.

Методика викладання дисциплін ТЗІ у вищій школі. Методичні вказівки до практ. занять. Електронний посібник.
Ластівка Г. І.
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 р. укр.

Нормативне забезпечення, ліцензування та сертифікація в галузі інформаційної безпеки: електронний навч. посібник
Кушнір М.Я., Рождественська М.Г.
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 р. укр.

Технології комплексного захисту інформації в кіберпросторі. Навчальний посібник
Політанський Л.Ф., Толюпа С.В., Бердега В.Ф., Лесінський В.В.; Вовчук Д.А.
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018 р. укр.

Організація та методологія наукових досліджень.
Кушнір М. Я., Політанський Р.Л.
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018 р. укр.

Радіомоніторинг та радіопротидія на об’єктах інформаційної діяльності. Електронний навчальний посібник.
Браїловський В.В., Гресь О.В., Косован Г.В.
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018 р. укр.

ТЗІ в комп’ютерних системах Електронний посібник.
Браїловський В.В., Іванчук М.М., Іларіонов О.Є., Рождественська М.Г.
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018 р. укр.

Технічний захист інформації в інформаційних та телекомунікаційних системах. Навч.-метод. посібник.
Ластівка Г. І., Шпатар П. М.
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018 р. укр.

Основи схемотехніки засобів захисту інформації. Електронний навч. посібник.
Браїловський В.В., Горда В.М., Рождественська М.Г.
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018 р. укр.

Акустичні коливання та хвилі. Електронний навч. посібник.
Зушман І.М., Брайловський В.В.
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016 р. укр.

Основи теорії чотириполюсників. Електронний навч. посібник.
Алєксандров В. В., Браїловський В. В., Рождественська М. Г.
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011 р. укр.

Багатоканальні системи передачі інформації. Електронний навч. посібник.
Браїловський В.В. Рождественська М.Г.
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 р. укр.

Методичний посібник до курсового проектування. Електронний навч. посібник.
Бзовий Е. Г., Рождественська М. Г.
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016 р. укр.

КРИПТОГРАФІЯ Методичні вказівки до вивчення дисципліни
Шпатар П.М.
Чернівці, 2019 р. укр.

Бібліографія та інформаційний пошук
Г.І. Ластівка
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. - 18с.

ЕЛЕКТРОННІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ Й ОХОРОНИ
З.Ю. Готра
Чернівці, 2017 р. укр.

Теорія інформації та кодування. Збірник задач
Політанський Л.Ф., Лесінський В.В.
Чернівці, Рута, 2018 р. укр.

ТЕРМІНАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ . Лабораторний практикум. Електронний навчальний посібник
М. Г. Рождественська, В. Б. Русин
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019 р. укр.