Верига Андрій Дмитрович


к.т.н., асистент

Українець. Народився 4 жовтня 1980 р. в селі Синьків Заліщицького р-ну Тернопільської області. Освіта вища.

У 2003 році закінчив з відзнакою кафедру радіотехніки Фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Здобув кваліфікацію магістра радіотехніки.

З 2003 року працює на посаді асистента кафедри радіотехніки фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

В травні 2011 року захистив кандидатську дисертацію на тему: „ІНТЕГРАЛЬНИЙ АВТОДИННИЙ СЕНСОР МАГНІТНОГО РЕЗОНАНСУ ЗІ СТОКОВИМ ДЕТЕКТУВАННЯМ” за спеціальністю твердотільна електроніка.

Спецкурси:

– „Лінії передавання інформації”,
– „Телекомунікаційні системи і мережі (Ч.1)”,
– „Цифрове оброблення сигналів”.
– „Радіовимірювання”,
– „Вимірювання в інформаційних та телекомунікаційних системах”,
– „Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації (Ч.2)”.

Наукові інтереси:

  • Автодинні сенсори, режими їх роботи.
  • Телекомунікаційні системи, нові типи сигналів, застосування цифрових елементів в телекомунікаційних системах.

Контакти:

тел. роб.: 4-24-36
e-mail: veryga_a@ukr.net
ICQ: 390727894; Skype: varan1980

Хобі: активний відпочинок на природі.

Основні статті у журналах

  1. Гресь О.В. Алгоритм шифрування інформації з використанням псевдовипадкових послідовностей// Гресь О.В., Політанський Р.Л., Шпатар П.М., Верига А.Д./ Наукові записки УНДІЗ.– – №1(25).– С.88-93.
  1. Бобало Ю.Я. Вплив коефіцієнту часового масштабування сигналів типу фрактальний гаусів шум на його енергетичні, статистичні та кореляційні властивості// Бобало Ю.Я., Політанський Р.Л., Климаш М.М., Верига А.Д./ Ситеми обробки інформації. Інформаційні проблеми теорії акустичних, радіоелектронних і телекомунікаційних систем. Збірник наукових праць.– – Випуск 7 (№114).– С.164-170.
  1. Bobalo Yu. Design and hardware implementation of fractal comb-structured signals / Yu. Bobalo, A. Veriha, M. Klymash, B. Mandziy and R. Politanskyi // Smart Computing Review. – 2014. – Vol. 4, No. 6. – P. 459-469.
  1. Политанский Р.Л., Верига А.Д. Кодер и декодер телекоммуникационной системы с использованием фрактальных сигналов гребенчатой структуры// Политанский Р.Л., Верига А.Д./ Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Научно-технический журнал.– 2014.– № 4.– С.13-20.
  1. Политанский Р.Л. Система передачи данных с шифрованием хаотическими последовательностями// Политанский Р.Л., Шпатарь П.М., Гресь A.B., Верига А.Д./ Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Научно-технический журнал.– 2014.– № 2-3.– С.28-32.
  1. Гресь О.В. Апаратна реалізація пристрою шифрування мовної інформації/ О.В. Гресь, А.Д. Верига, Р.Л. Політанський, О.В. Дробик// Сучасний захист інформації.– 2014.– №3.– С.71-77.

Патенти

  1. Пат. 106856 Україна, МПК H04L 9/00. Система приймання-передавання цифрової інформації / Бобало Ю.Я., Верига А.Д., Климаш М.М., Політанський Р.Л; заявник і патентовласник Національний Університет «Львівська політехніка». – № a2012 08429; заяв. 09.07.2012; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19.