Ластівка Галина Іванівна


к.т.н., доцент

Основні статті у журналах

 1. D. Kovalyuk, G.I. Lastivka, A.G. Khandozhko. Fine structure of NQR Spectra in GaSe Semiconductor physics, Quantum electronics and Оptoelectronics V12, № 4, 2009, р. 370-374.
 2. Ластівка Г.І. Ідентифікація політипів в GaSe / Г.І. Ластівка, М.Д. Раранський, З.Д. Ковалюк, В.Н. Балазюк, В.В. Браїловський, О.Г. Хандожко // Металлофизика и новейшие технологии. – 2009. – Т. 31, №7. – С. 903-909.
 3. Lastivka G.I. The electric field gradient asymmetry parameter in InSe / G.I. Lastivka, A.G. Khandozhko, Z.D. Kovalyuk, A.P. Samila // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2011. – №2. – P. 164-166.
 4. Ковалюк З.Д. Влияние отжига на спектры ядерного квадрупольного резонанса селенидов галлия−индия и характеристики структур на их основе. / З.Д. Ковалюк, О.Н. Сидор, Г.И. Ластивка, А.Г. Хандожко // Физика и техника полупроводников. Том 46. Вып. 9, 2012р. – С. 1168-1174.
 5. Хандожко О.Г. ЯМР і ЯКР в інтеркальованій сполуці GaSe:Li / О.Г. Хандожко, Г.І. Ластівка, З.Д. Ковалюк // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2008. – Вип. 4. – С. 41-47.
 6. Хандожко О.Г. Вплив політипних модифікацій на спектри ЯКР і ЕПР в GaSe / О.Г. Хандожко, Г.І. Ластівка, З.Д. Ковалюк, Є.І. Слинько // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – Т. 10, №1. – С. 45-48.
 7. Ластивка Г.И. Состояние примеси гадолиния в политипном кристалле GaSe / Г.И. Ластивка, А.Г. Хандожко // Восточно – Европейский Журнал передовых технологий. – 2009. – №6/5(42). – С. 24-26.
 8. Сидор О.Н. Влияние отжига на спектры ЯКР и характеристики гетерофотодиодов GaSe-InSe / О.Н. Сидор, З.Д. Ковалюк, А.Г. Хандожко, Г.И. Ластивка // Восточно – Европейский Журнал передовых технологий. – 2010. – №4/5(46). – С. 28-34.
 9. Хандожко О.Г. Про існування гексадекапольної взаємодії в спектрах ЯКР 115In в InSe / О.Г. Хандожко, Г.І. Ластівка // Восточно – Европейский Журнал передовых технологий. – 2012. – №6/12(60). – С. 40-43.
 10. Ластівка Г.І. Дослідження мультиплетності спектрів ядерного квадрупольного резонансу ізотопів 113,115In в кристалах InSe вирощених з розплаву / Г.І. Ластівка, О.Г. Хандожко, В.О. Хандожко // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2013. – Том 6 № 12(66). – C. 54-57.

Участь у конференціях

 1. Volodumur Brajlovsky. Orientation dependence NQR in InSe / Volodumur Brajlovsky, Oleg Ilarionov, Galina Lastivka, Alexander Khandozhko // 8th International Balkan Workshop on Applied Physics. Constanţa, Romania, July 5-7, 2007. – Constanţa. – 2007. – S2P75.
 2. Zachar Kovalyuk. Control of the state of intercalant in layered compound GaSe / Zachar Kovalyuk, Galina Lastivka, Alexander Khandozhko // 9th International Conference on Development and Application S Suceava, Romania, May 22-24, 2008. – Suceava. – 2008. – P. 15.
 3. Ластивка Г.И. Мультиплетная структура спектров ЯКР в InSe / Г.И. Ластивка, А.Г. Хандожко, Е.И. Слынько // ФТТ-2009. Актуальные проблемы физики твердого тела. / Cборник докладов международной научной конференции. Минск, 20-23 октября, 2009 г. – Минск. – 2009. – Т. 2. – С. 107-109.
 4. Lastivka G.I. The orientation dependence of the intensity of nuclear quadrupole resonance lines in InSe / G.I. Lastivka, A.P. Samila, V.A. Khandozhko // Proceedings of the VI International conference “Electronics and applied physics” Taras Shevchenko National University, October 20-23, Kyiv, Ukraine, 2010. – P. 87-
 5. Ластивка Г.И. Ориентационная зависимость спектра ЯКР в InSe / Г.И. Ластивка, А.Г. Хандожко, З.Д. Ковалюк, А.П. Самила // Сборник докладов Международной научной конференции “Актуальные проблемы физики твердого тела” ФТТ-2011, 18-21 октября 2011, Минск, Беларусь. – Т. 2. – Минск, Беларусь, 2011. – С. 56-58.
 6. Ластивка Г.И., Хандожко А.Г., Хандожко В.А., Ковалюк З.Д. / Гексадекапольное взаимодействие в спектрах ЯКР 115In в InSe // Международная конференция «Актуальные проблемы физики твердого тела», 15-18 октября 2013г. – Минск, – С. 125-127.

Патенти

 1. Патент № 53585 UA, МПК(2009) G01R 31/26. Спосіб реєстрації геліконового резонансу в напівпровідникових матеріалах / Верига А.Д., Ластівка Г.І., Хандожко О.Г.; заявник і власник Чернівецький Національний університет імені Юрія Федьковича.– № u2010 04574; заявлено 19.04.2010; опубліковано 11.10.2010, Бюл. №19.