Шпатар Петро Михайлович


к.т.н., доцент

Народився 1 січня 1975 року в селі Тарашани, Глибоцького району, Чернівецької області. У 1994 році закінчив з відзнакою Чернівецький політехнічний коледж і здобув кваліфікацію молодшого спеціаліста з радіоприладобудування. У 1999 році закінчив Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича і здобув кваліфікацію магістра з радіотехніки. З 2002 року працює на кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки на посаді асистента. У березні 2007 року захистив дисертацію “Розробка електронних схем сенсорів теплових величин” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.27.01 – твердотільна електроніка в НУ “Львівська політехніка”. З 2008 року працює на кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки на посаді доцента. З березня 2008 року, згідно наказу ВАК України №169, виконує функції вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К76.051.09 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.27.01– “Твердотільна електроніка”, технічні науки.

Наукові інтереси: ємнісна дилатометрія, криптографія, детермінований хаос.

Навчально-викладацька діяльність:

Лекції – «Системи запису інформації», «Криптографія та стеганографія», «Проектування антенно-фідерних пристроїв», «Інформаційно-вимірювальні системи», «Електромагнітна сумісність та завадостійкість РЕЗ», «Модуляційні джерела живлення», «ТЗІ в інформаційно-вимірювальних системах».

Лабораторні роботи – «Системи запису інформації», «Криптографія та стеганографія», , «Інформаційно-вимірювальні системи», «Модуляційні джерела живлення», «ТЗІ в інформаційно-вимірювальних системах».

Практичні роботи – «Проектування антенно-фідерних пристроїв», «Криптографія та стеганографія».

Основні статті у журналах

  1. Болонная Е.И. Комбинирование характеристик существующих квантовых криптографических систем в целостный комплекс передачи даннях / Е.И. Болонная, П.М. Шпатарь // Universum: Технические науки : электрон. научн. журн.–2013. – № 1 (1). – С.12-19.
  2. Болонна Є.І. Моделювання динамічного хаосу в генераторі Колпітца у програмному комплексі Mathematica / Є.І. Болонна, Г.М. Розорінов, П.М. Шпатар // Сучасний захист інформації. –2014. –№4. – С. 75-80.
  3. Krulikovskyi Oleh V. Image encryption algorithm based on chaotic maps / Oleh V. Krulikovskyi, Petro M. Shpatar, Leonid F. Politanskyi // Eastern European Scientific Journal. – 2014. – №6. – Р. 362-366, (in Russian).