Пислар Іван Васильович


аспірант

Основні статті у журналах

  1. Браїловський В.В., Пислар І.В., Рождественська М.Г. «Завадостійка інформаційна система на світлових променях», Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, №3, ст. 157-160 (2013).
  1. Браїловський В.В., Пислар І.В., Пошак О.В., Рождественська М.Г. «Физиологические аспекты проектирования информационных систем на оптическом излучении видимого диапазона», Технология и конструирование в электронной аппаратуре, ст.13-16, № І, (Январь-Февраль 2015).

Участь у конференціях

  1. Brailovsky V.V., Pyslar I.V. Danileiko І.І., Rozhdestvenskaya M.G. «Light pulse sensitivity of the human vision», TCSET’2014 Modern problems of radio engeneering, telecommunications, and computer science, pp. 756 (25 february – 1 march – 2014).

Патенти

  1. Браїловський В.В., Пислар І.В. «Імпульсний оптичний бар’єр на світлових променях видимого діапазону власник», Патент №86236 Україна, МПК G08B 13/00, ст.1-5, (заяв. 05.2013; опуб. 25.12.2013).
  1. Браїловський В.В., Пислар І.В.,Типа О.В. «Пристрій для бездротової передачі електроенергії», Патент №95963 України, МПК H02J 17/00, ст.1-5 (заяв. 31.07.2014; опуб 12.01.2015).