Саміла Андрій Петрович


д.т.н., доцент

Народився 2 лютого 1984 року в селі Біла, Чортківського району, Тернопільської області. У 2006 році закінчив з відзнакою Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича і здобув кваліфікацію магістра з радіотехніки. З 2006 року працює на кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки на посаді фахівця. У жовтні 2011 року захистив дисертацію “Покращення шумових та сигнальних характеристик автодинного спектрометра ядерного квадрупольного резонансу” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій в НУ “Львівська політехніка”. З 2011 року працює на кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки на посаді асистента.

Наукові інтереси: методи радіоспектроскопії ядерного квадрупольного резонансу, акустоелектроніка, синтаксис динамічних режимів логічних структур

Хоббі: фотографія.

Навчально-викладацька діяльність:

Лекції – «Основи акустики і акустичних систем», «Акустика і акустичні пристрої», «Генерування і формування сигналів», «Засоби передавання інформації в системах ТЗІ», «Системи запису інформації», «Системи запису і відтворення інформації».

Лабораторні роботи – «Основи акустики і акустичних систем», «Акустика і акустичні пристрої», «Основи телебачення», «Пристрої і системи телебачення», «Пристрої підсилення сигналів», «Електронне офісне обладнання».

Основні статті у журналах

 1. Samila A. Energy efficiency increase of NQR spectrometer transmitter at pulse resonance excitation with noise signals / A. Samila, V. Khandozhko, L. Politansky // Solid State Nuclear Magnetic Resonance. – 2017. – Vol. 87. – Р. 10-17.
 2. Samila A. Peculiarities of using s-simulation for parametric identification of multiplet 115In NQR spectra in InSe / A. Samila // Measurement. – 2017. – Vol. 106. – Р. 109-115.
 3. Samila A. P. Prompt Quality Monitoring of InSe and GaSe Semiconductor Crystals by the Nuclear Quadrupole Resonance Technique / A. P. Samila, G. I. Lastivka, V. A. Khandozhko, and Z. D. Kovalyuk // Semiconductors. – 2016. – Vol. 50, No. 8. – P. 1034-1037.
 4. Самила А. П. Широкополосный энергоэффективный усилитель мощности для импульсного я.к.р.-спектрометра / А. П. Самила, Л. Ф. Политанский, В. А. Хандожко // Приборы и техника эксперимента. – 2016. – № 3. – С. 153-154.
 5. Ластівка Г. І. Температурна залежність спектрів ЯКР і параметрів кристалічної гратки InSe / Г. І. Ластівка, А. П. Саміла, М. Д. Раранський, З. Д. Ковалюк, В. Н. Балазюк, В. О. Хандожко // Ж. нано- електрон. фіз. – 2017. – Т. 9, № 2. – С. 02023-1-4.
 6. Саміла А. П. Вимірювання індукції магнітного поля із застосуванням ефекту Зеємана в ядерному квадрупольному резонансі сполук GaSe та InSe / А. П. Саміла, Г. І. Ластівка, В. О. Хандожко // Ж. нано- електрон. фіз. – 2016. – Т. 8, № 4. – С. 04081-1-4.
 7. Саміла А. П. Генерація гармонічного коливання для синтезу цифрових сигналів на основі вбудованих апаратних систем / А. П. Саміла, Л. Ф. Політанський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – №1(245). – С. 116-120.
 8. Саміла А. П. Апаратно-програмна реалізація системи збору даних для імпульсного спектрометра ЯКР / А. П. Саміла // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2017. – № 1-2. – С. 16-22.
 9. Саміла А. П. Рознесення частот детектування та збудження в імпульсному спектрометрі ядерного квадрупольного резонансу / А. П. Саміла, Г. І. Ластівка, В. О. Хандожко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2016. – №5(241). – С. 231-234.
 10. Саміла А. П. Застосування статично-конфігурованої ПЛІС у цифровій системі керування радіоспектрометром ЯКР / А. П. Саміла // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2016. – № 4(53). – С. 73-82.
 11. Bobalo Yuriy. Implementation of pulsed radiospectroscopy methods of NQR based on FPGA / Yu. Bobalo, Z. Hotra, O. Hotra, Politans’kyy, A. Samila // Metrol. Meas. Syst. – 2015. – Vol.22 Issue 3. – Р. 363-370.
 12. Samila A. Simulation of magnetic field topology in a saddle-shaped coil of nuclear quadrupole resonance spectrometer / A. Samila // Progress In Electromagnetics Research. – 2015. – Vol.56. – Р. 83-88.
 13. Саміла А.П. Ядерний квадрупольний резонанс і сенсорні властивості шаруватих напівпровіднико-вих кристалів GaSe та InSe / А.П. Саміла, В.О. Хандожко, З.Д. Ковалюк// Журнал нано- та електронної фізики – 2015. – Том.7 №3. – С. 03024-1-5.
 14. Khandozhko V. Temperature and baric dependence of nuclear quadruple resonance spectra in indium and gallium monoselenides / V. Khandozhko, N. Raranskii, V. Balazjuk, Z. Kovalyuk, A. Samila // Proceedings of SPIE 9066, Eleventh International Conference on Correlation Optics, 90661G (December 17, 2013, Chernivtsi, Ukraine); doi:10.1117/12.2053544.
 15. Lastivka G.I. The electric field gradient asymmetry parameter in InSe / G.I. Lastivka, A.G. Khandozhko, Z.D. Kovalyuk, A.P. Samila // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2011. – №2. – P. 164-166.
 16. Хандожко А.Г. Датчик сигналов ядерного квадрупольного резонанса / А.Г. Хандожко, В.В. Браиловский, А.П. Самила // Приборы и техника эксперимента. – 2010. – № 2. – С. 177.
 17. Самила А.П. Автодинный спектрометр ядерного квадрупольного резонанса с равномерной частотной шкалой / А.П. Самила, А.Г. Хандожко, В.А. Хандожко // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2010. – № 5–6. – С. 17-22.
 18. Політанський Л.Ф. Подавление синхронной помехи в ЯКР с модуляцией Зеемана / Л.Ф. Політанський, В.О. Хандожко, А.П. Саміла // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2012 – № 2. – С. 8-11.
 19. Політанський Л. Ф. Спостереження ЯКР в термометричній речовині Cu2 / Л.Ф. Політанський, А.П. Саміла, В.О. Хандожко // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології – 2013. – Т.10, № 4. – С. 23-27.
 20. Самила А.П. Разработка цифрового синтезатора частот на ПЛИС для импульсного Фурье-радио-спектрометра ЯКР / А.П. Самила // Международный научно-исследовательский журнал. – 2013. – № 12(19). – С. 124–127.
 21. Хандожко А.Г. Импульсный радиоспектрометр ЯКР с эффективным подавлением переходного процесса / А.Г. Хандожко, В.А. Хандожко, А.П. Самила // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 6/12(66). – С. 21–25.

Участь у конференціях

 1. Brajlovskyj V. Guided Source of Current for the Helmholtz Coils / Volodimir Brajlovskyj, Andriy Veriga, Andriy Samila, Alexander Khandozhko // 9th International Conference on Development and Application S Suceava, Romania, May 22-24, 2008. – Suceava. – 2008. – P. 61-63.
 2. Lastivka G.I. The orientation dependence of the intensity of nuclear quadrupole resonance lines in InSe / G.I. Lastivka, A.P. Samila, V.A. Khandozhko // Proceedings of the VI International conference “Electronics and applied physics” Taras Shevchenko National University, October 20-23, Kyiv, Ukraine, 2010. – P. 87-
 3. Samila A. FPGA-based Programmable Pulse Sequencer for NQR-FFT Spectrometer / A. Samila, V. Andrushchak, F. Kuku // The International Conference TCSET’2014 “Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science”. February 25-March 1, Lviv-Slavske, Ukraine, 2014. – P. 190-191.
 4. Ластивка Г.И. Ориентационная зависимость спектра ЯКР в InSe / Г.И. Ластивка, А.Г. Хандожко, З.Д. Ковалюк, А.П. Самила // Сборник докладов Международной научной конференции “Актуальные проблемы физики твердого тела” ФТТ-2011, 18-21 октября 2011, Минск, Беларусь. – Т. 2. – Минск, Беларусь, 2011. – С. 56-58.

Патенти

 1. Патент № 42616 UA, МПК(2009) H03B 1/00, H03B 5/08, G01N 24/00. Генератор, керований напругою / Браїловський В.В., Іванчук М.М., Саміла А.П. Заявник Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – № u200901941, заявл. 04.03.09; опубл. 10.07.09, Бюл. № 13.
 2. Патент № 48993 UA, МПК(2009) G01N 24/00. Спосіб підвищення величини монохроматичності спектра високочастотних коливань автодинного детектора / Браїловський В. В., Іванчук М. М., Малик І.В., Саміла А. П. Заявник Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – № u 2009 11235, заявл. 05.11.09; опубл. 12.04.10, Бюл. № 7.
 3. Патент № 84872 UA, МПК(2013.01), G01N 24/00. Застосування напівпровідникового кристала GaSe як термометричної речовини для термометра на основі ядерного квадрупольного резонансу / Хандожко В.О., Раранський М.Д., Ковалюк З.Д., Балазюк В.Н., Саміла А.П. Заявник Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – № u201302015, заявл. 18.02.13; опубл. 11.11.13, Бюл. № 21.
 4. Патент № 82390 UA, МПК(2006) G01N 29/34. Процес реєстрації ультразвукових імпульсів у твердому тілі / Хандожко В.О., Балазюк В.Н., Раранський М.Д., Саміла А.П. заявник і власник ЧНУ ім. Ю.Федьковича – №201303106; заявл.14.03.13; опубл. 25.07.13, Бюл. № 14.
 5. Патент № 87571 UA, МПК(2014), G01N 24/00. Процес реєстрації температури на основі монокристалу селеніда галію / Ковалюк З.Д., Хандожко В.О., Балазюк В.Н., Раранський М.Д., Саміла А.П. Заявник Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – № u201310965, заявл. 13.09.13; опубл. 10.02.14, Бюл. № 3.