Вовчук Дмитро Анатолійович


к.т.н., асистент

Народився 4 листопада 1990 року в с. Грушівці Кельменецького району Чернівецької області. У 2008 році закінчив Бабинську середню загально-освітню школу І-ІІІ ст. З 2008 року навчався на кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2013 році отримав диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» та здобув кваліфікацію магістра з інформаційної безпеки. З листопада 2013 року навчається в аспірантурі за спеціальністю 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій. 17 листопада 2017 року захистив дисертаційну роботу за темою «Елементи широкосмугових засобів звязку на основі детермінованого хаосу та провідникових метаструктур» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

Міжнародна діяльність:

- З вересня 2014 по вересень 2015 років проходив річне наукове стажування в Aalto University (Espoo, Finland) відповідно до стипендійної програми обміну Erasmus Mundus за тематикою “Wire metamaterials for communication systems”.

- З грудня 2016 по червень 2017 років проводив наукові дослідження в Aalto University (Espoo, Finland) відповідно до програми Finnish Government Scholarship Pool за тематикою “Wire metamaterials for Communication, Measurement and Sensing Systems”.

- З 22 по 25 червня 2014 року та з 24 по 27 червня 2016 року приймав участь у літній школі докторантів та аспірантів Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining (ECODAM), що проводилась на базі Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (м. Ясси, Румунія).

Наукові інтереси: комп’ютерне моделювання динамічних систем, передавання інформації з використання детермінованого хаосу, метаматеріали в системах зв’язку.

Захоплення: футбол, настільний теніс, шахи

Основні статті у журналах:

 1. Sergei Yu. Kosulnikov Enhancement of Radiation With Irregular Wire Media / Sergei Yu. Kosulnikov, Mohammad S. Mirmoosa, Dmytro A. Vovchuk, Sergei A. Tretyakov, Stanislav B. Glybovski and Constantin R. Simovski // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. – 2016. - Vol. 64, No. 12, P. 5469-5474.
 2. Вовчук Д. А. Адаптація методу хаотичного маскування для цифрового передавання інформації / Д. А. Вовчук, С. Д. Галюк, Л. Ф. Політанський // Східно-Європейський журнал передових технологій, 2013. – № 2/4(62), – С. 50-55.
 3. Vovchuk D. А. Experimental Research of the Process of Masking of Digital Information Signals Using Chaotic Oscillations / D. А. Vovchuk, L. F. Politanskii, S. D. Haliuk. // Eastern European Scientific Journal, 2014. – №3, – P. 245–253.
 4. Dmytro A. Vovchuk Upgrade of Anti-Fraud System / Dmytro A. Vovchuk, Igor A. Usevych // Eastern European Scientific Journal, 2014. – №6, P. 373-376.
 5. Dmytro Vovchuk Computer modeling of information properties of deterministic chaos / Mykola Kushnir, Sergii Galiuk, Volodymyr Rusyn, Grygorii Kosovan, Dmytro Vovchuk // Chaotic Modeling and Simulation, 2015. – №2, – P. 117-128.
 6. Dmytro Vovchuk Multi-Mode Broadband Power Transfer through a Wire Medium Slab / Dmytro Vovchuk, Sergei Kosulnikov, Igor Nefedov, Sergei Tretyakov, Constantin Simovski // Progress In Electromagnetics Research, 2015. – Vol. 154, – P. 171-180.

 

Участь у наукових конференціях та форумах:

 1. Sergei Kosulnikov, Dmytro Vovchuk, Mohammad Mirmoosa, Sergei Tretyakov, Stanislav Glybovski, Constantin Simovski Radiation Enhancement by Irregular Wire Media // The 10th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics “Metamaterials'2016”.- 19–22 September.- Crete, Greece.
 2. Sergei Kosulnikov Broadband Power Transfer Through a Metallic Wire Medium Slab / Sergei Kosulnikov, Dmytro Vovchuk, Igor Nefedov, Sergei Tretyakov and Constantin Simovski // URSI International Symposium on Electromagnetic Theory (EMTS). - 14–18 August 2016. - Espoo, Finland. - P. 596-599.
 3. Dmytro Vovchuk Enhancement of Antenna Properties Using Metastructures / Dmytro Vovchuk, // Vth International Scientific Practical Conference “Physical and technological problems of transmission, processing and storage of information in infocommunication systems”. - 3-5 November. – 2016. - Chernivtsi, Ukraine.
 4. Вовчук Д. Використання режиму узагальненої синхронізації при прихованій передачі інформації / Галюк С., Кушнір М., Вовчук Д. // Матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених «CSE-2011», 2011. – Львів, с. 300-303.
 5. D. Vovchuk MatLab-Simulink Model of the Digital Data Trasmission with the Use of Chaotik Masking / D. Vovchuk, S. Haliuk, L. Politanskii, N.Ivanyshyn // Proceeding of the 6th International Conference of Young Scientists «CSE-2013», 2013. – Lviv, с. 66-67.
 6. D. Vovchuk Experimental Research of Digital Communication Systems with Chaotic Masking / D. Vovchuk, S. Haliuk, L. Politanskii // Materials of International Conference “TCSET’2014”, February 25 – March 1, 2014. – Lviv-Slavske, – P. 473-474.
 7. Dmytro Vovchuk Information Security of the Chaotic Communication Systems / Mykola Kushnir, Sergii Galyuk, Petro Ivanyuk // Proceeding of the 8th International Conference on Chaotic Modeling and Simulation «CHAOS2015», 26-29 May 2015, Henri Poincare Institute, Paris, France, – P. 353-364.
 8. Вовчук Д. А. Моделювання систем передавання цифрової інформації з хаотичною носійкою / Д. А. Вовчук // Матеріали 17-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у XXI ст.», 22-24 квітня 2013 р. – Харків, ‑ Т.7, – С. 106-107 (І місце у секції «Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем» конференції «Математичне моделювання, системний аналіз і теорія оптимальних рішень»).
 9. Вовчук Д. А. Маскування інформації з використанням модуляції хаотичного сигналу цифровим / Л. Ф. Політанський, Д. А. Вовчук, С. Д. Галюк // Матеріали 3-ої Міжнародної науково-практичної конференції «PREDT-2013», 24-26 жовтня 2013. – Чернівці. 2013, с. 82-83.
 10. Вовчук Д.А. Основи кодування та передавання інформації на основі хаотичної динаміки / Болонна Є.І., Вовчук Д.А. // Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 22 квітня 2011, Київ. – Ч.2, – С. 19-20.
 11. Вовчук Д.А. Кореляційні властивості хаотичних символічних послідовностей / Вовчук Д.А., Галюк С.Д. // Матеріали 8-ої міжнародної молодіжної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій РТ-2012», 23-27 квітня 2012. – Севастополь, – С.58.
 12. Dmytro Vovchuk Computer Modeling of Information Propertiies of Deterministic Chaos / Mykola Kushnir, Sergii Galiuk, Volodymyr Rysun, Grygorii Kosovan, Dmytro Vovchuk // Proceeding of the 7th International Conference on Chaotic Modeling and Simulation «CHAOS2014», 7-10 June 2014. – Lisbon, Portugal. – p. 265-276.

Конкурси:

 1. Участь у фіналі Всеукраїнського студентського конкурсу у галузі «Телекомунікації», м. Одеса, ОНАЗ, 2012 р.
 2. ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських науково-дослідницьких робіт у галузі «Радіотехніка», м. Харків, ХНУРЕ, 2013р.

Патенти:

 1. Патент України на корисну модель UA97300U, МПК Н04L 9/24 (2006.01) Спосіб прихованого передавання цифрової інформації з використанням хаотичного маскування / Вовчук Д.А., Галюк С.Д., Політанський Л.Ф. // Власник Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – №u20140952; заявка 01.09.2014; опубл. 10.03.2015, Бюл. №5.

Нагороди:

 1. Академічна стипендія Президента України аспірантам 2015-2016 навчального року.