Косован Григорій Васильович


асистент

Народився 27 листопада 1985 року в м. Чернівці. В 2001 році закінчив 9 класів загальноосвітньої середньої школи №6 м. Чернівці.

З 2001 по 2004 роки навчався в Чернівецькому вищому професійно-технічному училищі Радіоелектроніки, де здобув кваліфікацію робітника з ремонту та обслуговування радіотелевізійної апаратури.

З 2004 по 2009 роки навчався на кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки» та здобув кваліфікацію магістра інформаційної безпеки.

З 2009 по 2010 рік працював на кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки на посаді фахівця.

З 2010 по 2011 рік працював на кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки на посаді асистента.

З 2011 року навчається в аспірантурі кафедри за спеціальністю 05.12.13 – «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

Наукові інтереси: розробка алгоритмів шифрування інформації з використанням детермінованих динамічних систем, особливості програмної та апаратної реалізації, підвищення захищеності алгоритмів, оцінка стійкості алгоритмів проти криптографічних атак.

Хоббі: баскетбол, бодібілдинг.

Основні статті у журналах

  1. Косован Г.В. Моделювання алгоритму генерування ключа шифрування інформації на основі динамічних систем / Г.В. Косован, М.Я. Кушнір, Л.Ф. Політанський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – № 4/9(64). – С. 39–43.
  1. Косован Григорій. Алгоритм шифрування інформації на основі двох хаотичних динамічних систем для захищених систем зв’язку / Григорій Косован, Микола Кушнір, Леонід Політанський // Захист Інформації – 2013. – Том 15 №4. – C. 299-306.
  1. Kushnir М. Computer modeling of information properties of deterministic chaos / Mykola Kushnir, Sergii Galiuk, Volodymyr Rusyn, Grygorii Kosovan, Dmytro Vovchuk // Chaotic Modeling and Simulation – 2015. – № – Pp. 117-128.
  1. Kosovan H.V. Research of Binary Sequences Statistical Properties Generated on Chaotic Mappings / H.V. Kosovan, R.L. Politanskij, G. Hladun // Eastern European Scientific Journal – 2015. – №4. – P. 215-219.
  1. Бобало, Ю.Я. Дослідження алгоритму криптографічного захисту зображення на основі багатомірного узагальненого перетворення Пекаря / Ю. Я. Бобало, Р.Л. Політанський, М.М. Климаш, Г.В. Косован // Системи обробки інформації. – 2014. – Випуск 7, № 123. – С. 118-120.

Патенти

  1. Патент № 80695 UA, МПК(2013.01) H04L 9/24 (2006.01), H03M 7/00. Спосіб шифрування зображення з використанням хаотичного відображення / Політанський Л.Ф., Кушнір М.Я., Косован Г.В. Заявник і власник ЧНУ ім. Юрія Федьковича; заявл. 10.12.2012; опубл. 10.06.2013, бюл. № 11.