Гресь Олександр Володимирович


асистент

Основні статті у журналах

  1. Політанський Л.Ф. Моделювання схем шифрування інформації з використанням псевдовипадкових послідовностей / Л.Ф. Політанський, Р.Л. Політанський, О.В. Гресь, П.М. Шпатар // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2012. –№3/9(57). – С 50-52.
  2. Політанський Р.Л. Шифрування інформації з використанням псевдовипадкових гаусових послідовностей / Політанський Р.Л., Шпатар П.М., Гресь О.В., Ляшкевич В.Я. // «Восточно-европейский журнал передових технологий». – 2012 – №6/11(60) – С.8-10.
  3. Гресь О.В. Алгоритм шифрування інформації з використанням псевдовипадкових послідовностей / Гресь О.В., Політанський Р.Л., Шпатар П.М., Верига А.Д. // Науково-виробничий збірник «Наукові записки українського науково-дослідного інституту зв’язку». – 2013 – №1(25) – С88-93.
  4. Политанский Р. Л. Система передачи данных с шифрованием хаотическими последовательностями / Политанский Р. Л., Шпатарь П. М., Гресь А. В., Верига А. Д. // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2014. – №2-3. – С. 28-32.
  5. О.В. Гресь Апаратна реалізація пристрою шифрування мовної інформації / О.В. Гресь, А.Д. Верига, Р.Л. Політанський, О.В. Дробик // Сучасний захист інформації. – 2014 – №3 – С. 71-77.
  6. Hres O.V. Hardware and software realization of the transmission of audio information encrypted by chaotic sequences / Yu. Bobalo, Z. Hotra, O. Hres, R. Politans’kyy//Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska – 2014 – Vol.4 – Pp. 61-63.

Патенти

  1. Патент № 76468 UA, МПК(2013.01) H03M 7/00, H03M 7/30 (2006.01), H03M 13/07 (2006.01). Система кодування/декодування інформації з шифруванням. / Політанський Л.Ф., Політанський Р.Л., Гресь О.В. Заявник і власник ЧНУ ім. Ю.Федьковича – №201205880; заявл.14.05.12; опубл. 10.01.13, Бюл. № 1.