Круліковський Олег Валерійович


к.т.н., асистент

Основні публікації

 1. Круліковський О.В.Особливості вибору хаотичних систем для побудови генераторів псевдовипадкових послідовностей / О.В. Круліковський, С.Д. Галюк, Л.Ф. Політанський // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2017. – №2. – С. 64-67.
 2. Галюк С.Д.Аналіз часових рядів генерованих гіперхаотичною системою Тратаса / С.Д. Галюк, О.В. Круліковський, Л.Ф. Політанський // Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки. – 2017. – № 4(251). – C. 187-192.
 3. Галюк С.Д.Порівняльний аналіз двомірних відображень для перестановок пікселів / С.Д. Галюк, О.В. Круліковський, Л.Ф. Політанський // Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки. – 2017. – № 1(245). – C. 214-220.
 4. Krulikovskyi O.V. Testing timeseries ring-coupled map generated by on FPGA / O.V. Krulokovskyi, S.D. Haliuk, L.F. Politanskyi // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2016. – №4(53). – С. 24-29.
 5. Krulikovskyi O.V. PRNG based on modified tratas chaotic system / O.V. Krulikovskyi, S.D. Haliuk, L.F. Politanskyi // Cучасний захист інформації. – 2016. № 2. – C. 69-77.
 6. Політанський Л.Ф. Циклічність послідовностей генерованих хаотичною системою / Л.Ф. Політанський, С.Д. Галюк, О.В. Круліковський // ІІ Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки УкрМіКо 2017. – 11-15 вересня 2017 р. – Одеса.
 7. Круліковський О.В. Рекурентний аналіз багатовимірних хаотичних систем / С.Д. Галюк, О.В. Круліковський, Л.Ф. Політанський // Міжнародна науково-практична конференція "ОСНП - 2017" – Черкаси, 24-26 травня 2017 р.
 8. Krulikovskyi Oleh Development features of cryptographic means based on chaotic systems / Krulikovskyi Oleh, Haliuk Serhii // Proceeding of the Vth International Scientific Practical Conference “Physical and technological problems of transmission, processing and storage of information in infocommunication systems” 3–5 November 2016, Chernivtsi, Ukraine, P.125.
 9. Haliuk Serhii Two-dimensional map for permutations in chaotic ciphers / Haliuk Serhii, Krulikovskyi Oleh, Politanskyi Leonid // Proceeding of the Vth International Scientific Practical Conference “Physical and technological problems of transmission, processing and storage of information in infocommunication systems” 3–5 November 2016, Chernivtsi, Ukraine, Pp.126-127.
 10. Krulikovskyi O.V. Using PRNG based on multidimensional discrete hyperchaotic system for image encryption / O.V. Krulikovskyi, S.D. Haliuk, L.F. Politanskyi // IV Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» : тези доповідей, 26-28 травня 2016 р. Кременчук, – C. 234-235.
 11. Krulikovskyi O.V. PRNG based on discrete hyper chaotic system / O.V. Krulikovskyi, S.D. Haliuk, L.F. Politanskyi // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: Праці V-ї Міжнародної науково-практичної конференції ПІКТ – 2016, Чернівці, Україна, 21 – 24 Травня, 2016. – С. 204.
 12. Fernando Corinto, Oleh V. Krulikovskyi, Serhii D. Haliuk Memristor-based chaotic circuit for pseudo-random sequence generators // Proceedings of the 18th Mediterranean Electrotechnical Conference MELECON 2016, Limassol, Cyprus, 18-20 April 2016
 13. Haliuk S. Analysis of Pixels Permutations Based on Discretized Chirikov Map / Sergiy Haliuk, Oleg Krulikovskyi, Leonid Politanskyi // Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science: Proceedings of the XIIIth International Conference TCSET’2016, Lviv-Slavsko, Ukraine, February 23 – 26, 2016. – Pp. 519-521.