Русин Володимир Богданович


к.т.н., асистент

Народився 25 лютого 1985 року в м. Заліщики Тернопільської області. В 1999 році закінчив 9 класів ЗОШ №15 м. Чернівці. З 1999 по 2003 роки навчався в Чернівецькому політехнічному технікумі. У 2007 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича і здобув кваліфікацію магістра з радіотехніки.

2007 – 2008, 2009 – 2012, 2016 – дотепер – викладач кафедри (лекції по курсу ,,Безпека інформаційних та комунікаційних систем”, ,,Термінальне обладнання”, ,,Прикладні аспекти РТ пристроїв та засобів телекомунікацій”), а також керівник дипломних робіт і проектів.

З 2008 по 2009 рік – служба в Збройних силах України.

2012 – 2013 рр. – дистанційне навчання в Массачусетському інституті технологій (США) по спеціальності 6.002х: Circuits and Electronics, підсумкова оцінка (final grade) 98 % (максимум 100 %).

В жовтні 2013 року зайняв 1 (перше) місце у Всеукраїнському конкурсі з проектування та розробки засобів вимірювальної техніки із застосуванням технологій корпорації ,,National Instruments” у номінації ,,Краща науково-дослідна робота” за роботу ,,Маскування інформації з допомогою хаотичної системи Реслера на основі LabView”.

2013 – 2016 – навчання в аспірантурі за спеціальністю 01.05.02 – ,,Математичне моделювання та обчислювальні методи”.

2017 – кандидат технічних наук, 01.05.02 – ,,Математичне моделювання та обчислювальні методи”, дисертація на тему: ,,Моделювання методів управління динамічним хаосом та їх практичне застосування”. 05 жовтня 2017 ректором Чернівецького національного університету Мельничуком С.В. була оголошена подяка за вагомі наукові здобутки у 2016-2017 н.р.

На даний час є співавтором 3-х посібників, 8-х фахових статей та 23-ти тез Міжнародних науково-практичних та технічних конференцій.

Знання мов: англійська, українська, російська.

Участь у грантових програмах:

1. 01.10.2014-31.07.2015 – грант по стипендіальній програмі Erasmus Mundus (Doctorate level), м. Ясси, Румунія.

2. 19.03.2017-25.03.2017 – грант по стипендіальній програмі Erasmus+ (Academic Staff), м. Брно, Чехія.

Участь у технічному програмному комітеті:

2017 International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (EESD2017), April 21-22, 2017, in Phuket, Thailand в Тайланді.

Участь в міжнародному науковому комітеті:

2017 2nd International Conference on Communications, Information Management and Network Security (CIMNS2017), October 22-23, 2017, in Beijing, China в Китаї.

2017 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Industrial Engineering (AIIE2017) will be held from November 26-27, 2017 in Shanghai, China в Китаї.

Наукові інтереси: моделювання хаотичних схем та систем, керування хаотичними коливаннями.

 

Основні статті у журналах

 1. Kushnir М. Computer modeling of information properties of deterministic chaos / Mykola Kushnir, Sergii Galiuk, Volodymyr Rusyn, Grygorii Kosovan, Dmytro Vovchuk // Chaotic Modeling and Simulation – 2015. – № – P. 117-128.
 2. Rusyn V. B. Modeling and Research of Chaotic Rossler System with LabView and Multisim Software Environments // Bulletin of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Series Radiotechnique Radioapparatus Building, Edition 59, Kyiv, 2014. – pp. 21-28.
 3. Rusyn V. Modeling and Control of Chaotic Multi-Scroll Jerk System in LabView / V. Rusyn, A. Stancu, L. Stoleriu // Bulletin of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Series Radiotechnique Radioapparatus Building, Edition 63. – 2015. – P. 94-99.
 4. Horley Paul P. Period-doubling bifurcation cascade observed in a ferromagnetic nanoparticle under the action of a spin-polarized current / Paul P. Horley, Mykola Ya. Kushnir, Mishel Morales-Meza, Alexander Sukhov, Volodymyr Rusyn // Physica B. 486 (2016) 60-63.
 5. Rusyn Volodymyr. Modeling of Chaotic Behavior in the Economic Model / Volodymyr Rusyn, Oleksandr Savko // Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM). – 2016. – P. 291-298.
 6. Русин В. Б. Керування хаотичними коливаннями пороговим методом в схемі Чуа / В. Б. Русин, О. М. Еліяшів, М. Я. Кушнір // Фізика. Електроніка. Науковий вісник Чернівецького університету. – 2011. – Т. 1, вип. 2. – С. 60-63.
 7. Еліяшів О. М. Дослідження властивостей нелінійного елемента передавача хаотичної системи зв’язку / О. М. Еліяшів, В. Б Русин, Л. Ф. Політанський, М. Я. Кушнір, Р. Л. Політанський // Радиоэлектроника и информатика. – 2011. – № 2 (53). – С. 12-16.
 8. Браїловський В. В. Модифікація генератора Чуа / В. В. Браїловський, М. Я. Кушнір, В. Б. Русин. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2009. – № 1. – С. 39-43.

Тези доповідей:

 1. Rusyn V. Моdeling of the new three-dimensional chaotic system with LabView / V. Rusyn, L. Stoleriu // IV-th International scientific-practical conference Physical and technological problems of radiotechnics devices, telecommunications, nano- and microelectronics. – 23-25 October 2014. – Chernivtsi. – Ukraine. – 2014, P. 122.
 2. Rusyn Volodymyr. Modeling of the hysteretic Chua’s diode / Rusyn. // Book of abstracts, Iasi IEEE Student Branch Scientific Meeting, 5th edition. – December 18th, 2014. – Iasi. – Romania. – 2014. – P. 4.
 3. Kushnir M. Period-Doubling Bifurcation Cascade In A Ferromagnetic Nanoparticle Under The Action Of A Spin-Polarized Current / M. Kushnir, P. Horley, M. Morales-Meza, V. Rusyn, A. Sukhov, S. Galyuk // 10th International Symposium on Hysteresis Modeling and Micromagnetics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania. – 18-20 May, 2015. – P5.
 4. Rusyn Volodymyr. Modeling and Research Information Properties of Rucklidge Chaotic System using LabView / Rusyn. // BOOK OF ABSTRACTS 8th CHAOS 2015 Chaotic Modeling and Simulation International Conference, Barcelona, Spain. – 30 May-02 June 2017. – P. 109.
 5. Rusyn Volodymyr. Modeling of Chaotic Behavior in the Economic Model / Volodymyr Rusyn, Oleksandr Savko // BOOK OF ABSTRACTS 10th CHAOS 2017 Chaotic Modeling and Simulation International Conference, Henri Poincaré Institute, Paris, France. – 26-29 May 2015. – P. 110.
 6. Rusyn V. Modeling Nonlinear Element of Chaotic Communication Systems / Rusyn V., Kushnir M. // International Conference TCSET’2014 Dedicated to the 170th anniversary of Lviv Polytechnic National University ,,MODERN PROBLEMS OF RADIO ENGINEERING, TELECOMMUNICATIONS, AND COMPUTER SCIENCE”, February 25 – March 1, 2014. – Lviv-Slavske. 2014, P. 96.
 7. Прямохаотические системы передачи информации // Международная молодежная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и ученых “Молодежь и современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2006”, Севастополь, 2006.
 8. Двоконтурна модифікація хаотичного генератора Чуа / Кушнір М.Я., Русин В.Б., Ковалевський В.Я. // 3-я Межд. молод. научн.-техн. конференция студ., асп. и ученых “Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2007”, Севастополь, 2007.
 9. Прямохаотичні схеми зв’язку // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (10-11 травня 2007 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2007. – с. 111-112.
 10. Модифікація хаотичного генератора Чуа // VII Харківська конференція молодих науковців “Радіофізика та електроніка» (YSC) Харків, Україна, 12-14 грудня 2007, Програма та збірник анотацій, с. 63.
 11. Прямохаотичні сигнали й системи передачі даних / Кушнір М.Я., Русин В.Б. // 4-я международная молодежная научно-техническая конференция "Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2008", Севастополь, 2008.
 12. Прикладной пакет в системе labview для анализа и управления хаосом в нелинейных системах / Н.Я. Кушнир, П.В. Иванюк, Р.Л. Политанский, Е.С. Ермоленко, С.Д. Галюк, В.Б. Русин // Девятая международная научно-практическая конференция «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments – 2010», Москва, 2010.

 13. Адаптивна синхронізація кільцевих генераторів хаосу / М. Кушнір, С. Галюк, В. Русин // COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING 2010 (CSE-2010), LVIV, UKRAINE.
 14. Дослідження трьохточкового генератора хаосу для систем зв’язку / Л.Ф. Політанський, М.Я. Кущнір, Р.Л. Політанський, С.Д. Галюк, В.Б. Русин, В.І. Сторощук // ХІ междунар. Научно-практ. конфер. «Современные информационные и электронные технологии», 2010 г., Одесса.
 15. Гібридні хаотичні генератори Чуа / М.Я. Кушнір, В.Б. Русин, О.М. Еліяшів, В.І. Сторощук, Л.Г. Іволга // Двенадцатая международная научно-практическая конференция ,,Современные информационные и электронные технологии”, 23 –27 мая 2011 г.: тезисы докл. – Одесса. 2011, с. 33.
 16. Керування хаотичними коливаннями пороговим методом в схемі Чуа / Русин В.Б., Галамейко О.О., Невельський О.О., Сінчук О.В. // І-а Всеукраїнська науково-практична конференція ,,Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки”, 13 – 15 жовтня 2011 р. – Чернівці. 2012, с. 104 – 106.
 17. Hyperchaotic Control by Thresholding Method / Volodymyr Rusyn, Mykola Kushnir, Oleg Galameiko // ХІ Міжнародна конференція TCSET’2012 присвячена 60-річчю заснування радіотехнічного факультету у Львівській політехніці ,,Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії”, 21 – 24 лютого 2012 р. – Львів – Славське. 2012, с. 25.
 18. Реалізація логічної операції АБО-НІ з використанням модифікованої хаотичної схеми Чуа / Кушнір М.Я., Русин В.Б., Карлійчук І.В. // Матеріали 8-ої міжнародної молодіжної науково-технічної конференції ,,Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій ,,РТ – 2012”, 23 – 27 квітня 2012 р. – Севастополь. 2012, с. 270.
 19. Формування та дослідження хаотичної системи Реслера в програмному середовищі LabView / Русин В.Б., Кушнір М.Я., Рождественська М.Г. // ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ,,Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки”, 25 – 27 жовтня 2012 р. – Чернівці. 2012, с. 93.
 20. Моделювання хаотичної системи Арнеодо з допомогою програмного середовища LABVIEW / В.Б. Русин // IV міжнародна науково-практична конференція ,,Обробка сигналів і негаусівських процесів”, 22 –24 травня 2013 р.: тези доп. – Черкаси. 2013, с. 168-169.
 21. Моделювання системи маскування та розшифрування інформаційного носія хаотичною системою Реслера за допомогою программного середовища LABVIEW / В.Б. Русин // Тези науково-практичної конференції «ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ» / Національний авіаційний університет, 17 жовтня 2013 року. – Київ. 2013, с. 46.
 22. Моделювання гіперхаотичної системи Лоренца з допомогою програмного середовища LabView / Русин В.Б., Скицько А.І. // ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція ,,Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки”, 24 – 26 жовтня 2013 р. – Чернівці. 2013, с. 86.