Русин Володимир Богданович


к.т.н., асистент

Народився 25 лютого 1985 року в м. Заліщики Тернопільської області. В 1999 році закінчив 9 класів ЗОШ №15 м. Чернівці. З 1999 по 2003 роки навчався в Чернівецькому політехнічному технікумі. У 2007 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича і здобув кваліфікацію магістра з радіотехніки.

2007 – 2008, 2009 – 2012, 2016 – дотепер – викладач кафедри (лекції по курсу ,,Безпека інформаційних та комунікаційних систем”, ,,Термінальне обладнання”, ,,Прикладні аспекти РТ пристроїв та засобів телекомунікацій”), а також керівник дипломних робіт і проектів.

З 2008 по 2009 рік – служба в Збройних силах України.

2012 – 2013 рр. – дистанційне навчання в Массачусетському інституті технологій (США) по спеціальності 6.002х: Circuits and Electronics, підсумкова оцінка (final grade) 98 % (максимум 100 %).

В жовтні 2013 року зайняв 1 (перше) місце у Всеукраїнському конкурсі з проектування та розробки засобів вимірювальної техніки із застосуванням технологій корпорації ,,National Instruments” у номінації ,,Краща науково-дослідна робота” за роботу ,,Маскування інформації з допомогою хаотичної системи Реслера на основі LabView”.

2013 – 2016 – навчання в аспірантурі за спеціальністю 01.05.02 – ,,Математичне моделювання та обчислювальні методи”.

2017 – кандидат технічних наук, 01.05.02 – ,,Математичне моделювання та обчислювальні методи”, дисертація на тему: ,,Моделювання методів управління динамічним хаосом та їх практичне застосування”. 05 жовтня 2017 ректором Чернівецького національного університету Мельничуком С.В. була оголошена подяка за вагомі наукові здобутки у 2016-2017 н.р.

На даний час є співавтором 3-х посібників, 8-х фахових статей та 23-ти тез Міжнародних науково-практичних та технічних конференцій.

Знання мов: англійська, українська, російська.

Участь у грантових програмах:

1. 01.10.2014-31.07.2015 – грант по стипендіальній програмі Erasmus Mundus (Doctorate level), м. Ясси, Румунія.

2. 19.03.2017-25.03.2017 – грант по стипендіальній програмі Erasmus+ (Academic Staff), м. Брно, Чехія.

Участь у технічному програмному комітеті:

2017 International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (EESD2017), April 21-22, 2017, in Phuket, Thailand в Тайланді.

Участь в міжнародному науковому комітеті:

2017 2nd International Conference on Communications, Information Management and Network Security (CIMNS2017), October 22-23, 2017, in Beijing, China в Китаї.

2017 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Industrial Engineering (AIIE2017) will be held from November 26-27, 2017 in Shanghai, China в Китаї.

Наукові інтереси: моделювання хаотичних схем та систем, керування хаотичними коливаннями.

 

Список публікацій

  2019

 1. Rusyn V.B., Fesik L.I., Pavlyukevich I. PULSE GENERATION OF THE CHAOTIC CHUA’S GENERATOR, AKTUELLE THEMEN IM KONTEXT DER ENTWICKLUNG DER MODERNEN WISSENSCHAFTEN: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, DRESDEN, DEUTSCHLAND, Tom 5. – 2019. – pp. 26-28.
 2. 2018

 3. Sviatoslav Khrapko Investigation Of The Memristor Nonlinear Properties / Sviatoslav Khrapko, Volodymyr Rusyn, Leonid Politansky // IAPGOŚ. – 2018. – №1. – Pp. 11-15.
 4. Rusyn V.B. HYPER-CHAOTIC LORENZ SYSTEM: MODELLING AND ANALYSIS OF THE INFORMATION PROPERTIES, Перспективні напрямки наукової думки, зб. наук. праць «ΛΌГOΣ», Том 5. – 2018. – с. 38-40.
 5. Rusyn V.B., Fesik L.I. CONTROL OF CHAOTIC ROSSLER SYSTEM, Інноваційний розвиток: освіта та наука XXI століття, зб. наук. праць «ΛΌГOΣ», Том 5. – 2018. – с. 7-10.
 6. Rusyn V., Pribylova L., Dimitriu D., Guzan M. Security information system based on chaotic system / Інформаційна безпека та комп'ютерні технології: Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2018 року, м. Кропивницький: ЦНТУ, 2018. – 336 с.
 7. Rusyn V.B., Politansky L.F., Fesik L.I. MODELING AND ANALYSIS OF A NEW CHAOTIC GENERATOR, Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Opole, Polska, Том 7. – 2018. – pp. 34-35.
 8. Rusyn V. Control of the modified chaotic Chua's circuit using threshold method / V.B. Rusyn, L. Pribylova, D.-G. Dimitriu // Bulletin of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Series Radiotechnique Radioapparatus Building, Edition 75. – 2018. – P. 61-65.
 9. 2017

 10. Rusyn Volodymyr. Modeling and Research Information Properties of Rucklidge Chaotic System using LabView / Rusyn. // BOOK OF ABSTRACTS 10th CHAOS 2017 Chaotic Modeling and Simulation International Conference, Barcelona, Spain. – 30 May-02 June 2017. – P. 109.
 11. Rusyn Volodymyr. Modeling and research information properties of Rucklidge chaotic system using LabView // 10th CHAOS Conference Proceedings, 30 May - 2 June 2017, Barcelona, Spain, pp. 739-744.
 12. 2016

 13. Horley Paul P. Period-doubling bifurcation cascade observed in a ferromagnetic nanoparticle under the action of a spin-polarized current / Paul P. Horley, Mykola Ya. Kushnir, Mishel Morales-Meza, Alexander Sukhov, Volodymyr Rusyn // Physica B. 486 (2016) 60-63.
 14. Rusyn Volodymyr. Modeling of Chaotic Behavior in the Economic Model / Volodymyr Rusyn, Oleksandr Savko // Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM). – 2016. – P. 291-298.
 15. 2015

 16. Kushnir М. Computer modeling of information properties of deterministic chaos / Mykola Kushnir, Sergii Galiuk, Volodymyr Rusyn, Grygorii Kosovan, Dmytro Vovchuk // Chaotic Modeling and Simulation – 2015. – № – P. 117-128.
 17. Rusyn V. Modeling and Control of Chaotic Multi-Scroll Jerk System in LabView / V. Rusyn, A. Stancu, L. Stoleriu // Bulletin of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Series Radiotechnique Radioapparatus Building, Edition 63. – 2015. – P. 94-99.
 18. Kushnir M. Period-Doubling Bifurcation Cascade In A Ferromagnetic Nanoparticle Under The Action Of A Spin-Polarized Current / M. Kushnir, P. Horley, M. Morales-Meza, V. Rusyn, A. Sukhov, S. Galyuk // 10th International Symposium on Hysteresis Modeling and Micromagnetics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania. – 18-20 May, 2015. – P5.
 19. Rusyn Volodymyr. Modeling of Chaotic Behavior in the Economic Model / Volodymyr Rusyn, Oleksandr Savko // BOOK OF ABSTRACTS 8th CHAOS 2015 Chaotic Modeling and Simulation International Conference, Henri Poincaré Institute, Paris, France. – 26-29 May 2015. – P. 110.
 20. 2014

 21. Rusyn V. B. Modeling and Research of Chaotic Rossler System with LabView and Multisim Software Environments // Bulletin of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Series Radiotechnique Radioapparatus Building, Edition 59, Kyiv, 2014. – pp. 21-28.
 22. Rusyn V. Моdeling of the new three-dimensional chaotic system with LabView / V. Rusyn, L. Stoleriu // IV-th International scientific-practical conference Physical and technological problems of radiotechnics devices, telecommunications, nano- and microelectronics. – 23-25 October 2014. – Chernivtsi. – Ukraine. – 2014, P. 122.
 23. Rusyn Volodymyr. Modeling of the hysteretic Chua’s diode / Rusyn. // Book of abstracts, Iasi IEEE Student Branch Scientific Meeting, 5th edition. – December 18th, 2014. – Iasi. – Romania. – 2014. – P. 4.
 24. Rusyn V. Modeling Nonlinear Element of Chaotic Communication Systems / Rusyn V., Kushnir M. // International Conference TCSET’2014 Dedicated to the 170th anniversary of Lviv Polytechnic National University ,,MODERN PROBLEMS OF RADIO ENGINEERING, TELECOMMUNICATIONS, AND COMPUTER SCIENCE”, February 25 – March 1, 2014. – Lviv-Slavske. 2014, P. 96.
 25. 2013

 26. Моделювання хаотичної системи Арнеодо з допомогою програмного середовища LABVIEW / В.Б. Русин // IV міжнародна науково-практична конференція ,,Обробка сигналів і негаусівських процесів”, 22 –24 травня 2013 р.: тези доп. – Черкаси. 2013, с. 168-169.
 27. Моделювання системи маскування та розшифрування інформаційного носія хаотичною системою Реслера за допомогою программного середовища LABVIEW / В.Б. Русин // Тези науково-практичної конференції «ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ» / Національний авіаційний університет, 17 жовтня 2013 року. – Київ. 2013, с. 46.
 28. Моделювання гіперхаотичної системи Лоренца з допомогою програмного середовища LabView / Русин В.Б., Скицько А.І. // ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція ,,Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки”, 24 – 26 жовтня 2013 р. – Чернівці. 2013, с. 86.
 29. 2012

 30. Hyperchaotic Control by Thresholding Method / Volodymyr Rusyn, Mykola Kushnir, Oleg Galameiko // ХІ Міжнародна конференція TCSET’2012 присвячена 60-річчю заснування радіотехнічного факультету у Львівській політехніці ,,Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії”, 21 – 24 лютого 2012 р. – Львів – Славське. 2012, с. 25.
 31. Реалізація логічної операції АБО-НІ з використанням модифікованої хаотичної схеми Чуа / Кушнір М.Я., Русин В.Б., Карлійчук І.В. // Матеріали 8-ої міжнародної молодіжної науково-технічної конференції ,,Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій ,,РТ – 2012”, 23 – 27 квітня 2012 р. – Севастополь. 2012, с. 270.
 32. Формування та дослідження хаотичної системи Реслера в програмному середовищі LabView / Русин В.Б., Кушнір М.Я., Рождественська М.Г. // ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ,,Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки”, 25 – 27 жовтня 2012 р. – Чернівці. 2012, с. 93.
 33. 2011

 34. Русин В. Б. Керування хаотичними коливаннями пороговим методом в схемі Чуа / В. Б. Русин, О. М. Еліяшів, М. Я. Кушнір // Фізика. Електроніка. Науковий вісник Чернівецького університету. – 2011. – Т. 1, вип. 2. – С. 60-63.
 35. Еліяшів О. М. Дослідження властивостей нелінійного елемента передавача хаотичної системи зв’язку / О. М. Еліяшів, В. Б Русин, Л. Ф. Політанський, М. Я. Кушнір, Р. Л. Політанський // Радиоэлектроника и информатика. – 2011. – № 2 (53). – С. 12-16.
 36. Гібридні хаотичні генератори Чуа / М.Я. Кушнір, В.Б. Русин, О.М. Еліяшів, В.І. Сторощук, Л.Г. Іволга // Двенадцатая международная научно-практическая конференция ,,Современные информационные и электронные технологии”, 23 –27 мая 2011 г.: тезисы докл. – Одесса. 2011, с. 33.
 37. Керування хаотичними коливаннями пороговим методом в схемі Чуа / Русин В.Б., Галамейко О.О., Невельський О.О., Сінчук О.В. // І-а Всеукраїнська науково-практична конференція ,,Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки”, 13 – 15 жовтня 2011 р. – Чернівці. 2011, с. 104 – 106.
 38. 2010

 39. Прикладной пакет в системе labview для анализа и управления хаосом в нелинейных системах / Н.Я. Кушнир, П.В. Иванюк, Р.Л. Политанский, Е.С. Ермоленко, С.Д. Галюк, В.Б. Русин // Девятая международная научно-практическая конференция «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments – 2010», Москва, 2010.
 40. Адаптивна синхронізація кільцевих генераторів хаосу / М. Кушнір, С. Галюк, В. Русин // COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING 2010 (CSE-2010), LVIV, UKRAINE.
 41. Дослідження трьохточкового генератора хаосу для систем зв’язку / Л.Ф. Політанський, М.Я. Кущнір, Р.Л. Політанський, С.Д. Галюк, В.Б. Русин, В.І. Сторощук // ХІ междунар. Научно-практ. конфер. «Современные информационные и электронные технологии», 2010 г., Одесса.
 42. 2009

 43. Браїловський В. В. Модифікація генератора Чуа / В. В. Браїловський, М. Я. Кушнір, В. Б. Русин. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2009. – № 1. – С. 39-43.
 44. .

  2008

 45. Прямохаотичні сигнали й системи передачі даних / Кушнір М.Я., Русин В.Б. // 4-я международная молодежная научно-техническая конференция "Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2008", Севастополь, 2008.
 46. 2007

 47. Двоконтурна модифікація хаотичного генератора Чуа / Кушнір М.Я., Русин В.Б., Ковалевський В.Я. // 3-я Межд. молод. научн.-техн. конференция студ., асп. и ученых “Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2007”, Севастополь, 2007.
 48. Прямохаотичні схеми зв’язку // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (10-11 травня 2007 року). Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2007. – с. 111-112.
 49. Модифікація хаотичного генератора Чуа // VII Харківська конференція молодих науковців “Радіофізика та електроніка» (YSC) Харків, Україна, 12-14 грудня 2007, Програма та збірник анотацій, с. 63.
 50. 2006

 51. Прямохаотические системы передачи информации // Международная молодежная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и ученых “Молодежь и современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2006”, Севастополь, 2006.