Вовчук Дмитро Анатолійович


к.т.н., асистент

Народився 4 листопада 1990 року в с. Грушівці Кельменецького району Чернівецької області. У 2008 році закінчив Бабинську середню загально-освітню школу І-ІІІ ст. З 2008 року навчався на кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2013 році отримав диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» та здобув кваліфікацію магістра з інформаційної безпеки. З листопада 2013 року навчався в аспірантурі за спеціальністю 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій та 17 листопада 2017 року захистив дисертаційну роботу за темою «Елементи широкосмугових засобів зв'язку на основі детермінованого хаосу та провідникових метаструктур» і здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

Міжнародна діяльність:

- З вересня 2014 по вересень 2015 років проходив річне наукове стажування в Aalto University (Espoo, Finland) відповідно до стипендійної програми обміну Erasmus Mundus за тематикою “Wire metamaterials for communication systems”.

- З грудня 2016 по червень 2017 років проводив наукові дослідження в Aalto University (Espoo, Finland) відповідно до програми Finnish Government Scholarship Pool за тематикою “Wire metamaterials for Communication, Measurement and Sensing Systems”.

- З 22 по 25 червня 2014 року та з 24 по 27 червня 2016 року брав участь у літній школі докторантів та аспірантів Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining (ECODAM), що проводилась на базі Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (м. Ясси, Румунія).

- Січень 2018 року проходив наукові дослідження в Aalto University (Espoo, Finland) за тематикою “THz wire medium endoscope”.

Наукові інтереси: комп’ютерне моделювання динамічних систем, передавання інформації з використання детермінованого хаосу, метаматеріали в системах зв’язку.

Захоплення: футбол, настільний теніс, шахи

Основні статті у журналах:

 1. Unusual eigenmodes of wire-medium endoscopes: impact on transmission properties/ Dmytro Vovchuk, Sergei Kosulnikov, Constantin Simovski // Opt. Express, vol. 26, pp. 17988-18005, 2018.
 2. Dmytro Vovchuk, Serhii Haliuk, Leonid Politanskyy “Distortionless Signal Transfer Through a Wire Media Metastructure”, IAPGOS, №1/2018, Pp. 44-47 (March, 2018).
 3. Вовчук Д.А. Покращення характеристик антен з використанням метаматеріалів (огляд) / Д.А. Вовчук, С.Д. Галюк // Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки. – 2018. – № 5(265). – C. 116-122.
 4. Dmytro Vovchuk Distortionless signals transfer through a wire media metastructure / Dmytro Vovchuk, Serhii Haliuk, Leonid Politanskyy // IAPGOŚ. – 2018. – №1. – Pp. 44-47.
 5. Sergei Yu. Kosulnikov Enhancement of Radiation With Irregular Wire Media / Sergei Yu. Kosulnikov, Mohammad S. Mirmoosa, Dmytro A. Vovchuk, Sergei A. Tretyakov, Stanislav B. Glybovski and Constantin R. Simovski // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. – 2016. - Vol. 64, No. 12, P. 5469-5474.
 6. Вовчук Д. А. Адаптація методу хаотичного маскування для цифрового передавання інформації / Д. А. Вовчук, С. Д. Галюк, Л. Ф. Політанський // Східно-Європейський журнал передових технологій, 2013. – № 2/4(62), – С. 50-55.
 7. Vovchuk D. А. Experimental Research of the Process of Masking of Digital Information Signals Using Chaotic Oscillations / D. А. Vovchuk, L. F. Politanskii, S. D. Haliuk. // Eastern European Scientific Journal, 2014. – №3, – P. 245–253.
 8. Dmytro A. Vovchuk Upgrade of Anti-Fraud System / Dmytro A. Vovchuk, Igor A. Usevych // Eastern European Scientific Journal, 2014. – №6, P. 373-376.
 9. Dmytro Vovchuk Computer modeling of information properties of deterministic chaos / Mykola Kushnir, Sergii Galiuk, Volodymyr Rusyn, Grygorii Kosovan, Dmytro Vovchuk // Chaotic Modeling and Simulation, 2015. – №2, – P. 117-128.
 10. Dmytro Vovchuk Multi-Mode Broadband Power Transfer through a Wire Medium Slab / Dmytro Vovchuk, Sergei Kosulnikov, Igor Nefedov, Sergei Tretyakov, Constantin Simovski // Progress In Electromagnetics Research, 2015. – Vol. 154, – P. 171-180.

 

Участь у наукових конференціях та форумах:

 1. Dmytro Vovchuk Simple Princeples of Antennas Modification Based on Metamaterials (Survey) / Dmytro Vovchuk, Serhii Haliuk, Mykola Khobzei and Pavlo Robulets // 5th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology PIC S&T`2018. October 9-123, 2018, Kharkiv, Ukraine. P. 277-280.
 2. Dmytro Vovchuk and Leonid Politanskyi «Wire Media for Pixel Signal Transfer», Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET’2018), Lviv-Slavske, Ukraine, February 20-24 (2018)
 3. Sergei Kosulnikov, Dmytro Vovchuk, Mohammad Mirmoosa, Sergei Tretyakov, Stanislav Glybovski, Constantin Simovski Radiation Enhancement by Irregular Wire Media // The 10th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics “Metamaterials'2016”.- 19–22 September.- Crete, Greece.
 4. Sergei Kosulnikov Broadband Power Transfer Through a Metallic Wire Medium Slab / Sergei Kosulnikov, Dmytro Vovchuk, Igor Nefedov, Sergei Tretyakov and Constantin Simovski // URSI International Symposium on Electromagnetic Theory (EMTS). - 14–18 August 2016. - Espoo, Finland. - P. 596-599.
 5. Dmytro Vovchuk Enhancement of Antenna Properties Using Metastructures / Dmytro Vovchuk, // Vth International Scientific Practical Conference “Physical and technological problems of transmission, processing and storage of information in infocommunication systems”. - 3-5 November. – 2016. - Chernivtsi, Ukraine.
 6. Вовчук Д. Використання режиму узагальненої синхронізації при прихованій передачі інформації / Галюк С., Кушнір М., Вовчук Д. // Матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених «CSE-2011», 2011. – Львів, с. 300-303.
 7. D. Vovchuk MatLab-Simulink Model of the Digital Data Trasmission with the Use of Chaotik Masking / D. Vovchuk, S. Haliuk, L. Politanskii, N.Ivanyshyn // Proceeding of the 6th International Conference of Young Scientists «CSE-2013», 2013. – Lviv, с. 66-67.
 8. D. Vovchuk Experimental Research of Digital Communication Systems with Chaotic Masking / D. Vovchuk, S. Haliuk, L. Politanskii // Materials of International Conference “TCSET’2014”, February 25 – March 1, 2014. – Lviv-Slavske, – P. 473-474.
 9. Dmytro Vovchuk Information Security of the Chaotic Communication Systems / Mykola Kushnir, Sergii Galyuk, Petro Ivanyuk // Proceeding of the 8th International Conference on Chaotic Modeling and Simulation «CHAOS2015», 26-29 May 2015, Henri Poincare Institute, Paris, France, – P. 353-364.
 10. Вовчук Д. А. Моделювання систем передавання цифрової інформації з хаотичною носійкою / Д. А. Вовчук // Матеріали 17-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у XXI ст.», 22-24 квітня 2013 р. – Харків, ‑ Т.7, – С. 106-107 (І місце у секції «Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем» конференції «Математичне моделювання, системний аналіз і теорія оптимальних рішень»).
 11. Вовчук Д. А. Маскування інформації з використанням модуляції хаотичного сигналу цифровим / Л. Ф. Політанський, Д. А. Вовчук, С. Д. Галюк // Матеріали 3-ої Міжнародної науково-практичної конференції «PREDT-2013», 24-26 жовтня 2013. – Чернівці. 2013, с. 82-83.
 12. Вовчук Д.А. Основи кодування та передавання інформації на основі хаотичної динаміки / Болонна Є.І., Вовчук Д.А. // Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики», 22 квітня 2011, Київ. – Ч.2, – С. 19-20.
 13. Вовчук Д.А. Кореляційні властивості хаотичних символічних послідовностей / Вовчук Д.А., Галюк С.Д. // Матеріали 8-ої міжнародної молодіжної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій РТ-2012», 23-27 квітня 2012. – Севастополь, – С.58.
 14. Dmytro Vovchuk Computer Modeling of Information Propertiies of Deterministic Chaos / Mykola Kushnir, Sergii Galiuk, Volodymyr Rysun, Grygorii Kosovan, Dmytro Vovchuk // Proceeding of the 7th International Conference on Chaotic Modeling and Simulation «CHAOS2014», 7-10 June 2014. – Lisbon, Portugal. – p. 265-276.

Конкурси:

 1. Участь у фіналі Всеукраїнського студентського конкурсу у галузі «Телекомунікації», м. Одеса, ОНАЗ, 2012 р.
 2. ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських науково-дослідних робіт у галузі «Радіотехніка», м. Харків, ХНУРЕ, 2013 р.

Патенти:

 1. Патент України на корисну модель UA97300U, МПК Н04L 9/24 (2006.01) Спосіб прихованого передавання цифрової інформації з використанням хаотичного маскування / Вовчук Д.А., Галюк С.Д., Політанський Л.Ф. // Власник Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – №u20140952; заявка 01.09.2014; опубл. 10.03.2015, Бюл. №5.

Нагороди:

 1. Академічна стипендія Президента України аспірантам 2015-2016 навчального року.