Галюк Сергій Дмитрович


к.т.н., асистент

Народився 1986 року в селі Новоселиця, Кельменецького району, Чернівецької області. У 2008 році закінчив з відзнакою Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича і здобув кваліфікацію магістра з радіотехніки. З 2009 року аспірант кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки. У жовтні 2012 року захистив дисертацію “Синхронізація генераторів детермінованого хаосу в системах передавання інформації” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій в НУ “Львівська політехніка”. З 2012 року працює на кафедрі радіотехніки та інформаційної безпеки на посаді асистента.

Наукові інтереси: синхронізація хаотичних систем, застосування хаотичних сигналів, побудова генераторів ПВП на базі хаотичних систем.

Навчально-викладацька діяльність:

Лекції – «Радіоелектронні системи», «Статистична радіотехніка», «Радіоавтоматика», «Сигнали і процеси в радіотехніці», «Програмне забезпечення об'єктів кіберпростору».

Практичні заняття – «Статистична радіотехніка», «Сигнали і процеси в радіотехніці».

Лабораторні роботи – «Радіоелектронні системи», «Радіоавтоматика».

Основні публікації

 1. Бобало, Ю.Я. Прикладне застосування теорії хаотичних систем у телекомунікаціях : монографія / Ю. Я. Бобало, С. Д. Галюк, М. М. Климаш, Р.Л. Політанський. – Дрогобич – Львів: Коло, 2015. – 184 ст.
 2. Вовчук Д.А. Покращення характеристик антен з використанням метаматеріалів (огляд) / Д.А. Вовчук, С.Д. Галюк // Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки. – 2018. – № 5(265). – C. 116-122.
 3. Dmytro Vovchuk Distortionless signals transfer through a wire media metastructure / Dmytro Vovchuk, Serhii Haliuk, Leonid Politanskyy // IAPGOŚ. – 2018. – №1. – Pp. 44-47.
 4. Dmytro Vovchuk Simple Princeples of Antennas Modification Based on Metamaterials (Survey) / Dmytro Vovchuk, Serhii Haliuk, Mykola Khobzei and Pavlo Robulets // 5th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology PIC S&T`2018. October 9-123, 2018, Kharkiv, Ukraine. P. 277-280.
 5. Політанський Л.Ф. Проблеми та перспективи використання нелінійної динаміки в інфокомунікаціях / Л.Ф. Політанський, С.Д. Галюк / I Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSIТS), 05-06 квітня 2018 р: тези доп., - Київ, Україна, 2018. - С. 295-298.
 6. Круліковський О.В.Особливості вибору хаотичних систем для побудови генераторів псевдовипадкових послідовностей / О.В. Круліковський, С.Д. Галюк, Л.Ф. Політанський // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2017. – №2. – С. 64-67.
 7. Галюк С.Д.Аналіз часових рядів генерованих гіперхаотичною системою Тратаса / С.Д. Галюк, О.В. Круліковський, Л.Ф. Політанський // Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки. – 2017. – № 4(251). – C. 187-192.
 8. Галюк С.Д.Порівняльний аналіз двомірних відображень для перестановок пікселів / С.Д. Галюк, О.В. Круліковський, Л.Ф. Політанський // Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки. – 2017. – № 1(245). – C. 214-220.
 9. Krulikovskyi O.V. Testing timeseries ring-coupled map generated by on FPGA / O.V. Krulokovskyi, S.D. Haliuk, L.F. Politanskyi // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2016. – №4(53). – С. 24-29.
 10. Krulikovskyi O.V. PRNG based on modified tratas chaotic system / O.V. Krulikovskyi, S.D. Haliuk, L.F. Politanskyi // Cучасний захист інформації. – 2016. № 2. – C. 69-77.
 11. Kushnir М. Computer modeling of information properties of deterministic chaos / Mykola Kushnir, Sergii Galiuk, Volodymyr Rusyn, Grygorii Kosovan, Dmytro Vovchuk // Chaotic Modeling and Simulation – 2015. – № – Pp. 117-128.
 12. Khrapko S.M. Impulsive synchronization of the ring chaotic generators with 1,5 degrees of freedom / Sviatoslav M. Khrapko, Sergiy D. Galiuk, Leonid F. Politanskii // Eastern European Scientific Journal. – 2014. – №4. – С. 353-357.
 13. Галюк С.Д. Тривалість перехідних процесів при встановленні синхронізації хаотичних систем в телекомунікаціях / С.Д. Галюк, Л.Ф. Політанський // Проблеми телекомунікацій. – 2014. – №3(15). – С. 76-85.
 14. Vovchuk D. А. Experimental Research of the Process of Masking of Digital Information Signals / D. А. Vovchuk, L. F. Politanskii, S. D. Haliuk. // Eastern European Scientific Journal. – 2014. – №3. – Pp. 245–253.
 15. Вовчук Д. А. Адаптація методу хаотичного маскування для цифрового передавання інформації / Д. А. Вовчук, С. Д. Галюк, Л. Ф. Політанський // Східно-Європейський журнал передових технологій – 2013. – № 2/4(62). – С. 50-55.
 16. Элияшив О.М. Непрерывная и импульсная синхронизация работы генераторов Чуа / О.М. Элияшив, С.Д. Галюк, Л.Ф. Политанский, Н.Я. Кушнир, В.С. Танасюк //Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2012. – №1. – С. 21-26.
 17. Serhii Haliuk Circuit Implementation of Lozi Ring-Coupled Map / Serhii Haliuk, Oleh Krulikovskyi, Leonid Politanskyi, Fernando Corinto // 4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology PIC S&T`2017. October 10-13, 2017, Kharkiv, Ukraine.
 18. Політанський Л.Ф. Циклічність послідовностей генерованих хаотичною системою / Л.Ф. Політанський, С.Д. Галюк, О.В. Круліковський // ІІ Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки УкрМіКо 2017. – 11-15 вересня 2017 р. – Одеса.
 19. Круліковський О.В. Рекурентний аналіз багатовимірних хаотичних систем / С.Д. Галюк, О.В. Круліковський, Л.Ф. Політанський // Міжнародна науково-практична конференція "ОСНП - 2017" – Черкаси, 24-26 травня 2017 р.
 20. Khrapko S.M. Modelling of dynamical chaos of colpitts oscillator with 4.5 degrees of freedom / S. М. Khrapko, L. F. Politansky, J. Rembielinski, P. М. Shpatar, S. D. Haliuk // ISPC «Modern information and electronic technologies», Оdessa, 23 — 27 May, 2016, Pp. 83-84.
 21. Krulikovskyi Oleh Development features of cryptographic means based on chaotic systems / Krulikovskyi Oleh, Haliuk Serhii // Proceeding of the Vth International Scientific Practical Conference “Physical and technological problems of transmission, processing and storage of information in infocommunication systems” 3–5 November 2016, Chernivtsi, Ukraine, P.125.
 22. Haliuk Serhii Two-dimensional map for permutations in chaotic ciphers / Haliuk Serhii, Krulikovskyi Oleh, Politanskyi Leonid // Proceeding of the Vth International Scientific Practical Conference “Physical and technological problems of transmission, processing and storage of information in infocommunication systems” 3–5 November 2016, Chernivtsi, Ukraine, Pp.126-127.
 23. Галюк С.Д. Генератори хаосу: перспективи, області застосування / С.Д. Галюк, Л.Ф. Політанський, Г.В. Косован, М.Я. Кушнір // Proceeding of the Vth International Scientific Practical Conference “Physical and technological problems of transmission, processing and storage of information in infocommunication systems” 3–5 November 2016, Chernivtsi, Ukraine, P.128.
 24. Krulikovskyi O.V. Using PRNG based on multidimensional discrete hyperchaotic system for image encryption / O.V. Krulikovskyi, S.D. Haliuk, L.F. Politanskyi // IV Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» : тези доповідей, 26-28 травня 2016 р. Кременчук, – C. 234-235.
 25. Krulikovskyi O.V. PRNG based on discrete hyper chaotic system / O.V. Krulikovskyi, S.D. Haliuk, L.F. Politanskyi // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: Праці V-ї Міжнародної науково-практичної конференції ПІКТ – 2016, Чернівці, Україна, 21 – 24 Травня, 2016. – С. 204.
 26. Fernando Corinto, Oleh V. Krulikovskyi, Serhii D. Haliuk Memristor-based chaotic circuit for pseudo-random sequence generators // Proceedings of the 18th Mediterranean Electrotechnical Conference MELECON 2016, Limassol, Cyprus, 18-20 April 2016
 27. Haliuk S. Analysis of Pixels Permutations Based on Discretized Chirikov Map / Sergiy Haliuk, Oleg Krulikovskyi, Leonid Politanskyi // Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science: Proceedings of the XIIIth International Conference TCSET’2016, Lviv-Slavsko, Ukraine, February 23 – 26, 2016. – Pp. 519-521.
 28. Чорний А.О. Періодичність розв’язків хаотичних систем при обчисленнях з фіксованою комою / А.О. Чорний, С.Д. Галюк. // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: Праці IV-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 26 – 29 травня 2015р.: тези доп. – Чернівці, 2015. – С. 157-158.
 29. Галюк С.Д. Генерування псевдовипадкових послідовностей на базі дискретних хаотичних систем / С.Д. Галюк, Л.Ф. Політанський // Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-25 жовтня 2014 р.: тези доп. – Чернівці, 2014. – С. 85.
 30. Бобало Ю.Я. Широкосмугові сигнали у телекомунікаційних системах / Ю.Я. Бобало, А.Д. Верига, С.Д. Галюк, М.М. Климаш, Політанський Р.Л. // Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-25 жовтня 2014 р.: тези доп. – Чернівці, 2014. – С. 25.
 31. Vovchuk D. Experimental Research of Digital Communication Systems with Chaotic Masking / D. Vovchuk, S. Haliuk, L. Politanskii. // TCSET’2014 “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunication and Computer Science, Fabruary 25-March 1, 2014: thesis – Lviv-Slavske. – 2014. – С. 473–474.
 32. Vovchuk D.A. The spreading of signals’ spectrum of Chua’s circuit / D.A. Vovchuk, S.D. Haluik, L.F. Politanskyi, Keijo Nikoskinen, V.S. Tanasiuk // Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-25 жовтня 2014 р.: тези доп. – Чернівці, 2014. – С. 78.
 33. Галюк С.Д. Шумові властивості хаотичних коливань / С.Д. Галюк, Л.Ф. Політанський // Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 жовтня 2013р.: тези доп. – м. Чернівці. – 2013. – С. 22-23.

Патенти

 1. Патент № 104917 C2 UA, МПК (2014.01) H04L 9/24 (2006.01) H04L 27/00. Спосіб і система передавання інформації з використанням хаотичних сигналів. / Галюк С.Д., Політанський Л.Ф. Заявник і власник: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Номер заявки: a 2012 05883. Дата подання заявки: 14.05.2012. Публікація відомостей про видачу патенту: 25.03.2014, Бюл. № 6.
 2. Патент № 76469 UA, МПК(2013.01) H04L 9/00. Спосіб прихованого передавання інформації з використанням синхронізації/десинхронізації хаотичних систем. / Галюк С.Д., Політанський Л.Ф., Кушнір М.Я. Заявник і власник ЧНУ ім. Юрія Федьковича; заявл. 14.05.2012; опубл. 10.01.2013, бюл. № 1.
 3. Пат. UA97300 Україна, МПК H04L 9/24. Спосіб прихованого передавання цифрової інформації з використанням хаотичного маскування / Вовчук Д. А., Галюк С. Д., Політанський Л. Ф.; заявник і патентовласник ЧНУ ім. Ю. Федьковича, заявл. 1.09.2014, опубліковано 10.03.2015, бюл. №5.
 4.