ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
EN
Реєстрація учасників та прийом тез доповідей. Повідомлення про прийняття доповідей для участі в конференції. Оплата організаційного внеску. Затвердження програми конференції та публікація на веб-сайті.
ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
25.10.2017 – Реєстрація учасників та прийом тез доповідей. (Продовжено)
29.10.2017 – Повідомлення про прийняття доповідей для участі в конференції.
03.11.2017 – Оплата організаційного внеску.
06.11.2017 – Затвердження програми конференції та публікація на веб-сайті.


ПУБЛІКАЦІЯ ПРАЦЬ КОНФЕРЕНЦІЇ
Тези доповідей, отримані Організаційним комітетом та прийняті до друку, будуть видані до початку конференції у збірнику праць конференції. Тези доповідей оформлюються у відповідності із вимогами (Додаток 1) та за посиланням:
https://drive.google.com/open?id=0B578XE-fPSDfaUQzeFNZNFA5REk
Статті зареєстрованих учасників конференції, що не публікувалися раніше, будуть рекомендовані до публікації у фахових виданнях.

Додаток 1
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Обcяг матеріалів доповіді повинен становити 1 або 2 повні сторінки тексту формату A4 (разом з рисунками та літературою), оформлених у відповідності із зразком. Формули, що використовуються в тексті повинні бути набрані в редакторі формул. Рисунки та таблиці повинні бути чіткими та компактними. Текст повинен бути структурований і містити всі основні частини, характерні для наукового дослідження: вступ (актуальність, мета роботи), основна частина (відображення основних результатів наукових досліджень) та висновки (основні результати роботи, їх новизна, практичне значення).

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:
Політанський Л.Ф. – д.т.н., проф. (ЧНУ, Чернівці, Україна) – голова
Кіріченко Л.О. – д.т.н., проф. (ХНУРЕ, Харків, Україна) – заступник голови
Бондаренко О.В. – д.т.н., проф. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна)
Бондарєв А.П. – д.т.н., проф. (НУ “Львівська Політехніка”, Львів, Україна)
Вербицький В.Г. – д.т.н., проф. (НТУУ КПІ ім. І.Сікорського, Київ, Україна)
Волочій Б.Ю. - д.т.н., проф. (НУ “Львівська Політехніка”, Львів, Україна)
Годованюк В.М. – д.т.н., проф., директор-головний конструктор ВАТ ЦКБ “Ритм” (Чернівці, Україна)
Готра З.Ю. – д.т.н., проф. (НУ “Львівська Політехніка”, Львів, Україна)
Готра О.З. – д.т.н., проф. (Люблінський університет технологій, Польша)
Григорчак І.І. – д.т.н., проф. (НУ “Львівська Політехніка”, Львів, Україна)
Дудикевич В.Б. – д.т.н., проф. (НУ “Львівська Політехніка”, Львів, Україна)
Когут І.Т. - д.т.н., проф. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна)
Корчинський В.В. – к.т.н., ст. викладач (ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна)
Лісовий І.П.– д.т.н., проф. (ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса, Україна)
Любчик В. Р. – д.т.н., доцент (Хмельницький національний університет)
Максимович В.М. – д.т.н., проф. (НУ “Львівська Політехніка”, Львів, Україна)
Мандзій Б.А.– д.т.н., проф. (НУ “Львівська Політехніка”, Львів, Україна)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ІМ. О.С. ПОПОВА
ІНСТИТУТ ОПТОЕЛЕКТРОНІКИ (ЧЕРНІВЦІ)
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ


VI Міжнародна науково-практична конференція
І Міжнародний симпозіум
Практичне застосування нелінійних динамічних
систем в інфокомунікаціях

9-11 листопада 2017 року
м. Чернівці, Україна

ЗАПРОШЕННЯ
Інформуємо Вас, що з 9 по 11 листопада 2017 року в м. Чернівці відбудеться VI Міжнародна науково-практична конференція (І Міжнародний симпозіум) “Практичне застосування нелінійних динамічних систем в інфокомунікаціях”. Для участі в симпозіумі запрошуються вчені, співробітники науково-дослідних установ, аспіранти, студенти. Робочі мови конференції: українська, англійська.

ТЕМАТИКА СИМПОЗІУМУ (СЕКЦІЇ):
1. Детермінований хаос у радіотехнічних пристроях та засобах телекомунікацій.
2. Нелінійна динаміка і детермінований хаос в системах захисту інформації та кібербезпеці.
3. Моделювання та обчислювальні методи нелінійних динамічних систем.
4. Практичне застосування методів фрактального аналізу та моделювання.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Організаційний внесок включає в себе видання програми конференції, збірника тез доповідей, затрати на організацію, зв’язок, кава-брейк. Вартість проживання та культурної програми оплачується окремо після прибуття на конференцію. Додатково можна замовити переклад анотації, тез або статті на англійську мову. Вартість перекладу однієї сторінки 150 грн.

250 грн. для аспірантів та студентів з України (одноосібна публікація); 300 грн. для учасників з України; 40 USD закордонні учасники.

Реквізити:
№ картки Приватбанку, на яку необхідно перерахувати оргвнесок:
5363 5423 0569 0993
(Кушнір Микола Ярославович)

У полі "Призначення платежу" вкажіть: PREDT-2017
(Ваше прізвище, імя, по-батькові)

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
вул. Сторожинецька, 101, м. Чернівці 58000, Україна
Teл: +38 (03722) 4-24-36, +38 (050) 677-22-02.
Сайт кафедри: http://www.radiotech.cv.ua
E-mail: predt.chernivtsi@gmail.com
Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Контактні особи:
Кушнір Микола Ярославович +38 (050) 677-22-02
Вовчук Дмитро Анатолійович +38 (095) 694-12-25

Реєстрація учасників та прийом тез доповідей.
Матвійчук Я.М. – д.т.н., проф., (НУ “Львівська Політехніка”, Львів, Україна);
Махній В.П. – д.ф-м.н., проф. (ЧНУ, Чернівці, Україна)
Міралес Р. – проф., (Валенсійський політехнічний університет, Іспанія)
Осадчук О.В. – д.т.н., проф., (ВНТУ, Вінниця, Україна)
Палагін В.В. – д.т.н., проф. (ЧДТУ, Черкаси, Україна)
Пивовар О.С. – к.т.н., доцент (ХНУ, Хмельницький, Україна)
Підченко С.К. – д.т.н., доцент (Хмельницький національний університет)
Прудиус І.Н. – д.т.н., проф. (НУ “Львівська Політехніка”,Львів, Україна)
Радівілова Т.А. – к.т.н., доцент (ХНУРЕ, Харків, Україна)
Розорінов Г.М. – д.т.н., проф. (НТУУ КПІ ім. І.Сікорського, Київ, Україна)
Рюхтін В.В. – к.т.н., перший заст. голови правління ВАТ ЦКБ “Ритм” (Чернівці, Україна)
Семенко А.І. – академік академії зв’язку України, д.т.н., проф. (ДУТ, Київ, Україна)
Семенов А.О. – к.т.н., проф. (ВНТУ, Вінниця, Україна)
Сидоренко А.С., - д. ф.-м.н., проф., директор інституту (Інститут електроніки і нанотехнологій, Кишинів, Молдова)
Станку О. – проф. (університет ім. А.І. Куза, Румунія)
Толюпа С. В. – д. т. н., проф. (КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)
Яремчук Ю.Є. – д.т.н., проф., директор Центру інформаційних технологій і захисту інформації (ВНТУ, Вінниця, Україна)
Реєстрація учасників та прийом тез доповідей.