Застосування хаотичних систем в інфокомунікаційних системах


З 2011 до 2015 року наша кафедра обрала новий напрямок наукової роботи, який називається “Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікації і інформаційних технологій”

Керівником даного напрямку являється завідувач кафедри проф. Політанський Леонід Францович.
Метою даної наукової роботи являються апаратно-програмні розв’язки проблем передавання, приймання та захисту інформації в радіотехнічних пристроях і телекомунікаційних системах на основі використання детермінованого хаосу та їх застосування в сучасних інформаційних технологіях.
В результаті виконання роботи очікуються наступні наукові досягнення та результати:

  1. Детермінований хаос в комунікаційних системах.
  2. Хаотичні коливання в радіотехніці.
  3. Контроль та синхронізація хаотичних коливань в радіотехнічних пристроях.
  4. Кодування інформації з використанням детермінованого хаосу в системах зв’язку.
  5. Аналогові та цифрові хаотичні системи зв’язку.
  6. Пакет прикладних програм моделювання та аналізу хаотичних комунікаційних систем.
  7. Символічна динаміка в хаотичних системах зв’язку.
  8. Дослідження ЯКР в напівпровідникових кристалах.

В результаті виконання науково-дослідної роботи планується отримати нові радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, а також програмне забезпечення, в основі роботи яких закладені властивості детермінованого хаосу; провести 1 Всеукраїнську та 2 Міжнародні науково-практичні конференції. Заплановано також видати 1 підручник з грифом МОН та здати в друк 1 монографію, представити до захисту 10 кандидатських та 2 докторські дисертації.
Активну допомогу в розвитку даного напрямку проводять доценти кафедри: Кушнір Микола Ярославович, Політанський Руслан Леонідович та Шпатар Петро Михайлович.