Перелік освітніх програм, за якими здійснюється підготовка фахівців ІФТКН:

Бакалавр 125 Кібербезпека
Бакалавр 172 Телекомунікації Радіотехніка
Магістр 125 Кібербезпека
Магістр 172 Телекомунікації Радіотехніка
Освітньо-професійна програма бакалавра 172."Телекомунікації та радіотехніка" (Радіотехніка) 2017р.
Освітньо-професійна програма магістра 172."Телекомунікації та радіотехніка" (Радіотехніка) 2017р.

Бакалаврські програми (4 роки)

Освітня програма «Кібербезпека» підготовки бакалавра спеціальності 125-Кібербезпека
Освітня програма «Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)» підготовки бакалавра спеціальності 172-Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)

Бакалаврські програми (2 роки)

Освітня програма «Кібербезпека» підготовки бакалавра спеціальності 125 –Кібербезпека (скорочена форма навчання)
Освітня програма «Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)» підготовки бакалавра спеціальності 172-Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка) (скорочена форма навчання) (Радіотехніка) 2017р.

Магістерські програми (1,5 роки)

Освітня програма «Кібербезпека» підготовки магістра спеціальності 125 -Кібербезпека
Освітня програма «Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)» підготовки магістра спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)